Volkstuinvereniging Heeten

Lidmaatschap

Zo gauw je een kavel aangeboden wordt en deze aanvaardt, word je lid van de Volkstuinvereniging. Je wordt geacht je aan de spelregels te houden die zowel in de statuten als in het huishoudelijk reglement zijn vast gelegd.

Het lidmaatschap houdt bovendien in dat je jaarlijks de contributie èn de huur van de kavel betaalt. De contributie is €5 ; de huurprijs is afhankelijk van de grootte van de kavel(s) .
Om een beeld te geven van de jaarlijkse kosten: in 2020 betaalt een tuinder die een hele kavel ( 15m x 15 m ) huurt : €5,00 contributie èn €27,50 huur.

Tuinders die in het voorjaar de zaden en het pootgoed via de Volkstuinvereniging bestellen, ontvangen een fikse korting. Bovendien is het mogelijk om gezamenlijk mest te bestellen en het land machinaal te laten omploegen.

Logo Volkstuin Vereniging Heeten