Veiligheid Toegankelijkheid Heeten

Werkgroep voor veiligheid, toegankelijkheid en inclusie in Heeten

Werkgroep Veiligheid Toegankelijkheid Heeten

Vanuit het Dorps Ambitie Plan is de werkgroep Veiligheid, Toegankelijkheid en Inclusie ontstaan. In mei 2023 zijn wij van start gegaan, waarbij na kennismaking, de focus is gelegd op het formuleren van onze doelstelling. Als werkgroep streven we naar een Heeten waarin openbare ruimtes, diensten en evenementen toegankelijk zijn voor iedereen.

Afgelopen periode hebben wij ons bezig gehouden met het inventariseren van de knelpunten binnen ons dorp op het gebied van toegankelijkheid en veiligheid. Dit hebben wij o.a. gedaan door samen met twee ambtenaren verkeersveiligheid van de gemeente Raalte, een rondje door het dorp te maken. Diverse obstakels zijn tijdens die wandeling aangewezen en terplekke besproken. De gemeente heeft laten weten welke obstakels zij kunnen aanpassen, waarvan binnen korte termijn realisatie. Terugkoppeling van deze realisatie en de ondernomen acties, zal plaatsvinden via de thema bijeenkomsten kartrekkers DAP, georganiseerd door PB.

Op het gebied van inclusie zijn wij aangehaakt bij de werkgroep speelplekken om aandacht te vragen voor het inclusief spelen.

Als werkgroep willen wij een luisterend oor voor de inwoners van Heeten en het bedrijfsleven inclusief de gemeente Raalte zijn. Om dit verder vorm te kunnen geven is contact gezocht met Heeten Digitaal, waarbij besproken is om plek op de dorpsapp voor onze werkgroep te creëren. De bedoeling hiervan is om zichtbaar te zijn en input te kunnen ontvangen van onze dorpsgenoten zodat wij wat voor elkaar kunnen betekenen.

Wanneer u knelpunten ervaart op bovenstaande gebieden kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar [email protected]  

Ook wanneer u wilt aansluiten bij onze werkgroep, bent u van harte welkom!