Kernteam Heeten - Kr8 van Raalte

Plaatselijk Belang Heeten

Sallanders staan er om bekend dat ze graag iets voor elkaar betekenen. Hier helpen we elkaar verder. Dat is de gedachte achter Kr8 van Raalte Samen zorgen we ervoor dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de samenleving. Goede hulp gaat verder dan alleen een korte termijn oplossing, onbeperkt deel uitmaken van de samenleving, dat is het doel!

Voor al uw vragen over wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd

Kracht van Raalte (Kr8vanRaalte) betekent dat iedereen in alle kernen zo goed mogelijk mee kan (blijven) doen in onze samenleving. We kiezen voor een aanpak waarbij we aansluiten bij de kracht van de samenleving: van de inwoners en de professionals.

Vanuit de Kr8 van Raalte heeft elk dorp een kernteam.

In het kernteam van Heeten is ook het plaatselijk belang vertegenwoordigd.
Het kernteam zet zich in om de leefbaarheid in de kern te versterken of vergroten aan de hand van 4 thema’s: vitaliteit, meedoen, verantwoord wonen en omzien naar elkaar.

Het kernteam bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten. Samen vormen ze een cirkel waarbinnen uw vragen op het gebied van een van de 4 thema’s beantwoord kunnen worden. Is uw vraag wat breder of specifieker dan kan het kernteam u de weg wijzen naar een persoon of organisatie die u wel verder kan helpen.

Concreet:

  • Ik wil een taxi pas aanvragen. Hoe doe ik dat?
  • Ik overweeg een aanpassing in mijn huis. Waar kan ik meer info krijgen?
  • Ik ben bang ’s avonds thuis. Wat kan mij geruststellen?
  • Ik heb vragen over de opvoeding van mijn kind. Waar kan ik terecht?

Voor informatie of een vraag over een algemeen onderwerp kunt u contact zoeken met
Saskia Pijnappel van WIJZ welzijn; [email protected] of 06 13678478
Voor vragen of info op het gebied van zorg, Jeannet Kleine Schaars 06 13539293
Voor alle vragen kunt U ook het kernteam mailen: [email protected]