Over ons - Plaatselijk Belang Heeten

Plaatselijk Belang Heeten is er voor jou!

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging, van en voor de inwoners van Heeten. We streven naar het behoud en het versterken van de leefbaarheid van ons dorp (inclusief buitengebied) in brede zin. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden. In 2023 maken we een DorpsAmbitiePlan dat we jaarlijks tegen het licht houden.

Waarom Plaatselijk Belang Heeten?

PB Heeten streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten (inclusief buitengebied) in brede zin, waarbij het algemeen belang van Heeten en haar inwoners voorop staat. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden. PB Heeten heeft hierin een verbindende
rol.

Missie & Visie

Missie: Plaatselijk Belang Heeten is verbinder om gezamenlijke krachten te bundelen. Om zo alle toekomstige activiteiten en gebeurtenissen in het dorp naar een mooi resultaat te leiden. Plaatselijk Belang Heeten streeft naar een leefbaar dorp voor elke inwoner.

Visie: Samen krachten bundelen voor een gastvrij en leefbaar dorp.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

Eens per jaar wordt een jaarvergadering georganiseerd waarin onder meer alle lopende activiteiten en ‘wapenfeiten’ worden gepresenteerd. Ook wordt meestal een korte presentatie of informatiesessie georganiseerd over een actueel onderwerp dat leeft in ons dorp en/of op korte of lange termijn een rol gaat spelen. De vooraankondiging van de jaarvergadering wordt geplaatst in de Dorpsapp en op de website. Wist je dat we ook actief zijn op de socials?

Meedenken met Plaatselijk Belang Heeten

Inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven in het dorp en de omgeving zijn gebaat bij de ontwikkeling van ideeën en terugkoppeling hierover. Via het Contactformulier Plaatselijk Belang Heeten wordt u de mogelijkheid geboden vragen te stellen en informatie aan ons door te geven. Deze informatie gebruiken wij in ons maandelijkse overleg van Plaatselijk Belang Heeten. Ook kunt u lid worden van het Plaatselijk Belang Heeten