Plaatselijk Belang Heeten

Plaatselijk Belang Heeten

Waarvoor staat Plaatselijk Belang Heeten

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging die zichzelf ten doel stelt het welzijn van de bevolking van Heeten binnen en buiten de dorpskern in de ruimste zin des woord te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, die tot haar doel bevorderlijk kunnen zijn. Dit is de relevantie uit de statuten waarmee het doel en bestaansrecht van de vereniging “Plaatselijk Belang” is gefundeerd.

Op deze website, over en voor Heeten, houden wij u op de hoogte over alle lopende zaken 

Het bestuur 

Het bestuur van de Plaatselijk Belang Heeten bestaat uit 9 leden en is actief met langlopende en kortlopende vraagstukken en projecten. Hierbij wordt ook frequent een beroep gedaan op Heetenaren om mee te denken over thema’s of een bijdrage te leveren door bijv. in een (tijdelijke) werkgroep deel te nemen. Want, met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat het prettig wonen is in Heeten met goede faciliteiten en voorzieningen, ook op langere termijn.

Meedenken met Plaatselijk Belang Heeten

Inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven in het dorp en de omgeving zijn gebaat bij de ontwikkeling van ideeën en terugkoppeling hierover. Via het Contactformulier Plaatselijk Belang Heeten wordt u de mogelijkheid geboden vragen te stellen en informatie aan ons door te geven. Deze informatie gebruiken wij in ons maandelijkse overleg van Plaatselijk Belang Heeten.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

Eens per jaar - in maart - wordt een jaarvergadering georganiseerd waarin onder meer alle lopende activiteiten en "wapenfeiten" worden gepresenteerd. Ook wordt meestal een korte presentatie of informatiesessie georganiseerd over een actueel onderwerp dat leeft in ons dorp en/of op korte of lange termijn een rol gaat spelen. De vooraankondiging van de jaarvergadering wordt geplaatst in het Kevertje en op de website

Wat houdt ons bezig op dit moment

  • Buurtbus Heeten
  • whatsapp Buurtpreventie Heeten
  • (te) lage vliegroutes boven Salland
  • agenda verkeersveiligheid 2017 - 2020

Naast de algemene zaken hebben wij ons als doel gesteld om regelmatig overleg te hebben met onderstaande organisaties.

De contactpersonen voor de organisaties zijn:

Heeten Woont Gerard Jansen
Heetenn Digitaal Johan Severijn
KBO'/ Ouderen Jacqueline Alferink
Sport John Schoorlemmer (Gerda Bruggeman)
Cultuur Gerard Janden (John Schoorlemmer)
Duurzaam Heeten Johan Severijn
Jeugd Vacant
HOV Johan Severijn
Public Relations (PR) Ayleen Kiekebosch

Lidmaatschap Plaatselijk Belang Heeten

Bent u nog geen lid van het Plaatselijk Belang Heeten? U kunt lid worden voor slechts € 6,00 per jaar.
Hiermee steunt u onze initiatieven waar u en mede Heetenaren wellicht profijt van kunnen hebben.


Nieuws en belangrijke informatie over en voor Heeten

Blijf op de hoogte; nieuws en belangrijke informatie voor en over Heeten


Dorpsfonds Heeten - Kernteam

Er is een werkgroep Dorpsfonds binnen PB Heeten en dit kernteam bestaat uit: Giny Hoogeslag, Roy Korenromp, Martijn Elders en Rinus Hoogeslag

Het Dorpsfonds is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn. 


Meldingen over gemeentelijke zaken

Om de leefbaarheid in het dorp op een zo hoog mogelijk peil te houden vinden wij het belangrijk dat schade/vernielingen - zoals defecte straat-verlichting of verstoppingen in het rioolstelsel - in uw omgeving gemeld worden. Dit kan via de site van gemeente Raalte


Dorpskalender Heeten

Evenementen in Heeten

Wat is er te doen in Heeten. Om de betrokkenheid van de inwoners te kunnen vergroten hebben wij een evenementenkalender opgezet.
De organisatie houdt de agenda Heeten voor u bij.