Plaatselijk Belang Heeten

Plaatselijk Belang Heeten

Waarvoor staat Plaatselijk Belang Heeten

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging die zichzelf ten doel stelt het welzijn van de bevolking van Heeten binnen en buiten de dorpskern in de ruimste zin des woord te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, die tot haar doel bevorderlijk kunnen zijn. Dit is de relevantie uit de statuten waarmee het doel en bestaansrecht van de vereniging “Plaatselijk Belang” is gefundeerd.

Op deze website, over en voor Heeten, houden wij u op de hoogte over alle lopende zaken 

logo-PlaatselijkBelangHeeten-3.png

Het bestuur 

Het bestuur van de Plaatselijk Belang Heeten bestaat uit 9 leden en is actief met langlopende en kortlopende vraagstukken en projecten. Hierbij wordt ook frequent een beroep gedaan op Heetenaren om mee te denken over thema’s of een bijdrage te leveren door bijv. in een (tijdelijke) werkgroep deel te nemen. Want, met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat het prettig wonen is in Heeten met goede faciliteiten en voorzieningen, ook op langere termijn.

Meedenken met Plaatselijk Belang Heeten

Inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven in het dorp en de omgeving zijn gebaat bij de ontwikkeling van ideeën en terugkoppeling hierover. Via het Contactformulier Plaatselijk Belang Heeten wordt u de mogelijkheid geboden vragen te stellen en informatie aan ons door te geven. Deze informatie gebruiken wij in ons maandelijkse overleg van Plaatselijk Belang Heeten.

Lid worden van Plaatselijk Belang Heeten

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

Eens per jaar - in maart - wordt een jaarvergadering georganiseerd waarin onder meer alle lopende activiteiten en "wapenfeiten" worden gepresenteerd. Ook wordt meestal een korte presentatie of informatiesessie georganiseerd over een actueel onderwerp dat leeft in ons dorp en/of op korte of lange termijn een rol gaat spelen. De vooraankondiging van de jaarvergadering wordt geplaatst in het Kevertje.

Wat houdt ons bezig op dit moment

  • zwembad Heeten & sportpark Heeten
  • Buurtbus voor Heeten, vrijwilligers 
  • whatsapp Buurtpreventie Heeten
  • wegafsluiting; N332 Afgesloten tussen Holten-Raalte
  • (te) lage vliegroutes boven Salland
  • agenda verkeersveiligheid 2017 - 2020

Naast de algemene zaken hebben wij ons als doel gesteld om regelmatig overleg te hebben met onderstaande organisaties.

De contactpersonen voor de organisaties zijn:

Heeten Woont

Gerard Jansen

Heeten Digitaal

Johan Severijn

KBO / Ouderen

Jacquelien Alferink 

Sport

John Schoorlemmer (Gerda Bruggeman)

Cultuur

Gerard Jansen (John Schoorlemmer)

Duurzaam Heeten

Johan Severijn

Jeugd

Vacant

HOV

Johan Severijn

Public Relations (PR)

Ayleen Kiekebosch


Dorpsfonds Heeten - Kernteam

Er is een werkgroep Dorpsfonds binnen PB Heeten en dit kernteam bestaat uit: Giny Hoogeslag, Roy Korenromp, Martijn Elders en Rinus Hoogeslag

Het Dorpsfonds is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn. 


Nieuws en belangrijke informatie over en voor Heeten

Geplaatst 18 augustus

Woonruimte starters

Sallland Wonen wil een pilot uit voeren voor het splitsen van een eengezinswoning in 2 kleinere wooneenheden.
Lees meer


Geplaatst 26 juli

Stand van zaken (te) lage vliegroutes - Heeten

De laatste weken was er bijna dagelijks nieuws rondom de vliegroutes van en naar Lelystad. Zo is het u vast niet ontgaan dat er een routes komen boven vliegveld Teuge en de Aero Club Salland in Lemelerveld. De aangekondigde aanvliegroute langs Heeten is ook verschoven en gaat inmiddels over de zuidoostkant van ons dorp. De vliegtuigen zullen hier iets boven de 6.000 voet (ca. 1.800 meter) vliegen.

Wat is de huidige stand van zaken (per 26 juli)???

Lees meer


Geplaatst 25 juli 2017

Omgevingswet - Uitnodiging - Heeten

Samen geven we de leefomgeving vorm!
De omgevingswet komt er aan. Dit is de grootste stelselwijziging ooit. Maar hoe werkt het straks eigenlijk als de omgevingswet er is?
We weten de antwoorden nog niet, maar willen dit wel graag samen ontdekken.

Lees meer


Geplaatst 24 juli 2017

Programma sociale kwaliteit - Heeten

Het programma sociale kwaliteit ondersteunt ook in 2017 lokale, maatschappelijke initiatieven.
U kunt vanaf vandaag, 24 juli 2017 een aanvraag indienen voor een subsidie. Dus heeft u (of kent u iemand) een mooi idee?
Kijk dan op onze website voor meer informatie: Provincie Overijssel – Sociale Kwaliteit, onder lokale initiatieven. Hier vindt u ook een voorbeeld van het aanvraagformulier zodat u zich goed kan voorbereiden.

Lees meer


Geplaatst 23 juli 2017

Dorpsfonds Heeten

De afgelopen jaren heeft Stichting Duurzaam Heeten met succes meerdere initiatieven uitgerold in Heeten. Nu de projecten, waarvoor subsidie is verleend door de provincie Overijssel, zijn afgerond, zal de stichting worden opgeheven en zal het resterende budget overgaan naar Plaatselijk Belang Heeten. Hiervoor is het Dorpsfonds Heeten opgericht. Dit is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn. 

Lees meer


Geplaatst 5 juli 2017

Agenda verkeersveiligheid 2017 - 2020 | GemeenteBelangen Raalte - Heeten

Inwoners en gemeente Raalte vormen samen agenda verkeersveiligheid

De gemeente Raalte wil samen met inwoners de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom vraagt de gemeente: welke weg of kruispunt kan veiliger? Vanaf vandaag kan iedereen dit aangeven via raalte.nl/verkeer. Met deze informatie maakt de gemeente een agenda verkeersveiligheid die dit najaar in de gemeenteraad wordt besproken. 

Lees meer


Geplaatst 5 juni 2017

Whatsapp Buurtpreventie Heeten

Whatsapp Buurtpreventie is inmiddels in 7 van de 15 buurten van Heeten actief.

Het doel van Whatsapp buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt in Heeten. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie voor Heeten


Geplaatst op 31 mei 2017

Plaatselijk Belang Heeten werkt aan Buurtbus voor Heeten

Buurtbus Heeten - Deventer en Olst - Heeten - Raalte

Op dit moment zijn er vergevorderde plannen om twee nieuwe Buurtbussen te laten rijden tussen Heeten-Deventer en tussen Olst-Heeten-Raalte. Met het uitwerken van deze plannen onderstrepen de Gemeentes en de Provincie de intentie om het landelijk gebied goed bereikbaar te houden en niet alleen te schrappen in basis vervoersvoorzieningen, maar ook daar waar nodig, nieuwe voorzieningen op te tuigen.
Buurtbus Heeten zoekt vrijwilligers
Vrijwilligerswerk met mensen en vervoer door prachtig landelijk gebied met de buurtbus Heeten


Geplaatst op 31 mei 2017

(te) lage vliegroutes boven Salland - Wat hangt ons boven het hoofd? 

(Te) Lage vliegroutes ook in Heeten 

In 2015 heeft de regering besloten de Luchthaven Lelystad uit te breiden. De nieuwe luchthaven zal vanuit alle Europese windstreken aangevlogen gaan worden, ook over Overijssel.
Binnenkort worden de vliegroutes definitief vastgesteld. Veel routes zijn al bekend en gaan o.a. over Salland en het Vechtdal waarbij de hoogte circa 1.800 meter zal zijn.
Er komt ook een aanvliegroute over Deventer naar Raalte en passeert Heeten aan de noordwest kant, aan de overzijde van het Overijssels Kanaal.
De actiegroep “Hoogoverijssel.nl” heeft het plan gepresenteerd voor een betere indeling van het luchtruim. De aanvliegroutes MOETEN hoger en ze KUNNEN hoger.


Blijf op de hoogte; nieuws en belangrijke informatie voor en over Heeten


Meldingen over gemeentelijke zaken

Om de leefbaarheid in het dorp op een zo hoog mogelijk peil te houden vinden wij het belangrijk dat schade/vernielingen - zoals defecte straat-verlichting of verstoppingen in het rioolstelsel - in uw omgeving gemeld worden. Dit kan via de site van gemeente Raalte

Lidmaatschap PLaatselijk Belang Heeten

Bent u nog geen lid van het Plaatselijk Belang Heeten? U kunt lid worden voor slechts € 6,00 per jaar.
Hiermee steunt u onze initiatieven waar u en mede Heetenaren wellicht profijt van kunnen hebben.


Dorpskalender Heeten

Evenementen in Heeten

Wat is er te doen in Heeten. Om de betrokkenheid van de inwoners te kunnen vergroten hebben wij een evenementenkalender opgezet.
De organisatie houdt de agenda Heeten voor u bij.