Duurzaam Heeten

Energiek Heeten | Energie, Sociale en Economische Duurzaamheid

Energiek Heeten is een werkgroep van Duurzaam Heeten met als doel:

De inwoners van Heeten enthousiast maken voor een duurzame leefomgeving met name gericht op het gebied van de energie huishouding

Wij willen dit doel bereiken door middel van :

1. Het stimuleren van het gebruik van zonnestroominstallaties voor particuliere stroomopwekking.

Hiervoor wordt maandelijks een spreekuur gehouden:

elke 1e dinsdagavond van de maand, 20:00 – 21:00 uur in KulturhusTrefpunt

Onderwerpen die op het spreekuur aan de orde komen:

2. Het stimuleren van het verbeteren van de isolatiewaarde van woningen in Heeten.

Hiervoor wordt in 2017 een buurtactie gestart in samenwerking met Buurkracht, Het doel is om woningen van deelnemers aan deze actie minimaal 1 niveau op het energielabel te laten stijgen en de deelnemers daarbij te voorzien van deskundig advies en informatie

Leden werkgroep