Bestuur en Structuur

Plaatselijk Belang Heeten

Bestuur Plaatselijk Belang Heeten

De vrijwilligers die samen het bestuur van de Plaatselijk Belang Heeten vormen, zetten zich in voor langlopende en kortlopende vraagstukken die belangrijk zijn voor ons dorp. Hierbij denken veel andere Heetenaren ook mee, bijvoorbeeld door mee te doen in een (tijdelijke) werkgroep. Want, alleen samen kunnen wij er voor zorgen dat het prettig wonen is in Heeten met goede faciliteiten en voorzieningen, ook op langere termijn! 

Heb jij een helikopterview, hart voor Heeten, ben je communicatief sterk en heb je zin en tijd om ons bestuur te versterken of te helpen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Structuur Plaatselijk Belang Heeten

Even voorstellen:

Bestuur Plaatselijk Belang Heeten

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeten bestaat uit een 6-koppig dagelijks bestuur, bestaande uit René Spitzen (Voorzitter), Marianne Megens (Bestuurslid), Luc Wesselink (Secretaris), Roy Brinkhof (Bestuurslid), Marcel Schurink (Bestuurslid) en Hans van Zeist (Bestuurslid). In de achtergrond worden wij geweldig ondersteund door Gerard Jansen (Penningmeester), zodat wij ons bezig kunnen houden met alle andere zaken!

René Spitzen

Mijn naam is René Spitzen, gepensioneerd politieambtenaar. Ik ben inwoner van het mooie dorp Heeten en zeer betrokken in onze samenleving.

Plaatselijk Belang is voor mij een zoektocht. Ik accepteer zoals het was en ik laat los hoe het was. Ik blijf GELOOF hebben in wat zal komen. De zoektocht is voor mij de uitdaging. De uitdaging mensen om mij heen verzamelen waar ik energie van krijg.

Marianne Megens

Marianne Megens

Mijn naam is Marianne Megens, ondernemingsrecht jurist. Ik werk als jurist in een vastgoedbedrijf.

In een maatschappij die in een razend tempo veranderd, is het belangrijk dat wij als gemeenschap naar elkaar blijven luisteren en elkaar zien staan. Mijn doel met het plaatselijk belang is om samen met de gemeenschap een dorp te creëren waar iedereen zich thuisvoelt.

Luc Wesselink

Mijn naam is Luc Wesselink. Ik ben woonachtig in het mooie Heeten en woon samen met mijn vriendin Darlene en onze hond Nala. In het dagelijks leven ben ik concern controller bij Vitens N.V.

Vanuit de maatschappelijke gedachten ben ik aangesloten bij Plaatselijk Belang Heeten. Ik vind het belangrijk dat de ‘jong volwassene’ ook een stem heeft binnen het dorp. Voor mijn werk heb ik een organisatie brede blik nodig om mijn rol goed te kunnen uitvoeren. Deze brede blik wil ik graag meenemen naar het Plaatselijk Belang Heeten, om in te kunnen spelen op alles wat in het en rondom het dorp speelt en gebeurt.

Roy Brinkhof

Lid bestuur Heeten Woont en ambassadeur van thema Wonen.

Huisvesting is één van onze grootste uitdagingen de komende jaren. Hoe meer draagvlak, hoe meer we als dorp voor elkaar kunnen krijgen.

Marcel Schurink

Voorzitter S.V. Heeten en ambassadeur van thema Sport en Beweging.

Graag zou ik alle aanbieders van sport en beweging in Heeten toekomst bestendig maken en houden, zodat sport en beweging voor iedere Heetenaar toegankelijk en bereikbaar blijft.

Hans van Zeist

Ambassadeur van thema Zorg en Welzijn

Aandacht houden voor elkaar en zorg voor jong en oud bereikbaar houden voor Heeten. Daar zet ik mij voor in!

Meedenken met Plaatselijk Belang Heeten

Denk jij nu ‘hé mijn onderwerp mist’ en jij wilt ook ambassadeur worden van een belangrijk onderwerp binnen ons mooie dorp. Schroom niet en vul het Contactformulier in op onze website

Rol & Taken Bestuur

Het bestuur van de Plaatselijk Belang Heeten is actief met lang- en kortlopende vraagstukken en projecten. Hierbij wordt ook frequent een beroep gedaan op Heetenaren om mee te denken over thema’s of een bijdrage te leveren door bijv. in een (tijdelijke) werkgroep deel te nemen. Want, met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat het prettig wonen is in Heeten met goede faciliteiten en voorzieningen, ook op langere termijn.

WAT? – Omschrijving taak en rol PB Heeten

Coördinatie Dorpsplan voor en door Heetenaren

We maken in 2023 een DorpsAmbitiePlan voor Heeten. Er is een speciale coördinerende groep ontstaan die het hele proces rondom dit plan heeft begeleid. Heeten Durft! is voor ons de partner om het DAP ook in de komende jaren hoog op de agenda te houden. In het DAP staan veel wensen en ideeën die we als inwoners voor Heeten hebben. Er zijn verschillende werkgroepen waaraan jij ook mee kunt doen!

Verbindende rol en netwerken

PB legt verbindingen tussen verenigingen, organisaties, bedrijven en mensen. Dat betekent dat we de verschillende partijen goed willen kennen, smeerolie willen zijn en dankzij een helicopterview het algemeen belang van Heeten voor ogen houden. We zijn volop in gesprek met de gemeente en andere partijen die belangrijk zijn voor het wonen en leven in ons dorp. We zoeken ook verbinding met andere dorpen om elkaar te inspireren en kennis te delen. 

Luisterend oor en informatie delen

Er gebeurt veel. Op het gebied van duurzaamheid, wonen, landbouw. In Heeten willen we voorbereid zijn op de uitdagingen en ontwikkelingen die er op ons afkomen en we willen ook kansen benutten! Daarom houden we als PB onze ogen en oren goed open en vragen we ook aan jou als inwoner om dingen met ons te delen. Samen met de vele werkgroepen die er aan het ontstaan zijn, pakken we zo regie op onze eigen leefomgeving en verbinden we ons ook aan een goede informatievoorziening naar het dorp. Ben jij communicatief talent en wil je ons helpen om nog beter zichtbaar te zijn op bijvoorbeeld onze socials? Laat het ons weten!

HOE? – Wat doet PB Heeten in de praktijk?

  • Het bestuur, dat helemaal bestaat uit vrijwilligers uit ons dorp, vergadert eens per 2 maanden of vaker als dat nodig is. Daarnaast komen de ambassadeurs eens per kwartaal samen om informatie met elkaar te delen. Ieder bestuurslid onderhoudt het contact met 1 of meerdere werkgroepen die met ons samenwerken aan een mooi, leefbaar en vitaal Heeten, zoals Heeten Woont en Heeten Durft. Heeten Durft is onder andere onze aanjager voor de actualisatie van het DorpsAmbitiePlan en zorgt, dankzij hun connecties met jongeren en verenigingen, voor ‘reuring’ als we dorpsbreed iets willen oppakken.
  • Het PB heeft een directe lijn met de gemeente Raalte. We informeren elkaar over en weer over wat er speelt, waarbij de wijkcontactambtenaar van de gemeente een belangrijke schakel voor ons is. Als het nodig is iets met het dorp te bespreken, proberen we als PB hierin een verbindende rol te pakken.
  • Jaarlijks hebben we een ‘jaarvergadering’ voor onze leden. Maar ook als niet lid kun je de jaarvergadering bezoeken. Hier delen we laatste ontwikkelingen, kijken we terug naar het afgelopen jaar, maar vooral vooruit naar het komende.
  • Over de dingen die in ons DorpsAmbitiePlan staan, kunnen we bij (externe) partijen ‘namens het dorp spreken’. Als iemand wil weten hoe ‘Heetenaren’ denken over een onderwerp, maar het staat niet in de visie, dan helpen we door daar achter te komen door verschillende partijen met elkaar in contact te brengen.
  • Er is altijd een bestuurslid op die plekken waar iets gebeurt in Heeten. Op die manier houden we niet alleen feeling met wat er speelt, maar zijn we ook laagdrempelig bereik- en aanspreekbaar.
  • We faciliteren ontmoetingen tussen verenigingen, school, kerk, maatschappelijke organisaties als dat helpt om verder te komen. In overleg met partijen bepalen hoe vaak en in welke vorm.
  • Ongeveer 4 keer per jaar bezoeken we een bijeenkomst om inspiratie op te doen en ons netwerk uit te bouwen. Gemeentelijk, provinciaal of landelijk. Je kunt daarbij denken aan de jaarvergadering van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen, nieuwjaarsreceptie gemeente Raalte, Durf te Doen festival, Dag van de Lokale Democratie, Salland Café, Grootste Kennis Festival van Nederland.
  • We hebben de regie op het Dorpsfonds.
  • Uitvoerende/kartrekkende rol in projecten ligt bij de werkgroepen, hier hebben we wel korte lijnen mee om te weten wat er speelt.