Volkstuinvereniging Heeten

AVG- Verklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Op grond hiervan heeft de vereniging stappen ondernomen om ons hieraan te conformeren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, handhaaft de nieuwe Privacywet.
Omdat ook onze vereniging te maken heeft met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden is het volgende voor de leden van belang.


Onze volkstuinvereniging vraagt m.i.v. mei 2018 (aspirant-) leden om hun voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. De vragen m.b.t. geboortedatum en of men al eerder lid geweest is gaan vervallen. De vereniging kent een lid vervolgens een lid-kavelnummer toe en voegt gegevens toe m.b.t. de toegewezen tuin.


De penningmeester gebruikt de gegevens i.v.m. de facturering en de terreincoördinatoren bij de toewijzing van de tuinen. Tevens worden ze gebruikt om leden per post, email of telefoon te kunnen informeren over zaken betreffende de tuin en andere zaken die zich afspelen in de vereniging. De verstrekte gegevens zijn enkel toegankelijk voor bestuurs-leden. Voor anderen zijn ze niet toegankelijk. Ze worden tevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan hier beschreven.

 

Leden kunnen altijd inzage krijgen in de gegevens die we geregistreerd hebben. Dit kan door een  e-mail te sturen aan de secretaris van de vereniging. ([email protected]). Ook hebben leden het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen.

 

Bij opzegging van het lidmaatschap en dit compleet is afgehandeld, worden de persoonsgegevens verwijderd uit de ledenlijst en lijsten m.b.t. de tuintoewijzingen.

 

De mailing vanuit de vereniging naar de leden verloopt onder bcc, waardoor slechts het mailadres van de ontvanger getoond wordt.

 

Als er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan de secretaris van de Volkstuinvereniging Heeten: [email protected] .

 

Mocht er een klacht bestaan over hoe wij omgaan met de gegevens, kan die ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Logo Volkstuin Vereniging Heeten