Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Heeten 2022- Online nieuws over en voor Heeten 

Winnaar selectie kunstwerk - Voor provinciale rotonde komende vanaf Holten

Afgelopen dinsdag hebben de aanwezige Heetenaren op de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang hun stem kunnen uitbrengen. Welk kunstwerk mogelijk op de provinciale rotonde komende vanaf Holten komt te staan is nu bekend.Hiervoor hadden de commissie beeldende kunst van de gemeente Raalte en het bestuur van de Stichting Germanen Heeten al hun stem uitgebracht. De uitslag van elke groep telde voor 33,3 % mee in de einduitslag.

Lees meer »

Archief 2021

Historisch Heeten is bezig de geschiedenis van het onderwijs in Heeten in kaart te brengen.

Historisch Heeten is bezig de geschiedenis van het onderwijs in Heeten in kaart te brengen. Het omvat de periode vanaf rond 1700 tot heden.Het betreft de geschiedenis van de oude openbare school in het pand waar later slagerij Grondhuis is gehuisvest, de Aloysiusschool, de Sint Bernadetteschool, de Poggenbeltschool bij het Ruiten Dak, de openbare lagere school in Schoonheten, de VGLO, de dependance van de huishoudschool en de landbouwschool. De Bernadetteschool, die gefuseerd is met de Aloysiusschool, is nu de enig overgebleven school. In 2022 wordt een boek uitgegeven waarin deze geschiedenis staat beschreven. Het zal worden geïllustreerd met o.a. klassenfoto’s.In verband met de privacy vragen wij u schriftelijk aan te geven als u bezwaar mocht hebben tegen plaatsing van klassenfoto’s waar u opstaat afgebeeld. U kunt deze vraag ook voorleggen aan uw kinderen, die op een van de genoemde scholen hebben gezeten en staanafgebeeld.

Lees meer »

NIEUWSBERICHT MEDISCH CENTRUM HEETEN

GRIEP- EN PNEUMOKOKKENVACCINATIE17 november staat de jaarlijkse griepvaccinatie gepland. Indien u in aanmerking komt voor de griepvaccinatie ontvangt u hiervoor een oproep. Mensen van 69 tot en met 73 jaar (geboren vanaf 1-1-1948 tot en met 31-12-1952) ontvangen een uitnodiging voor een pneumokokkenprik.

Lees meer »

Enquête fietsbeleidsplan - Geef je mening!

Fietsen heeft vele voordelen. Het is niet alleen gezond, maar ook een schone vervoerswijze. Daarom wil de gemeente Raalte het gebruik van de fiets meer stimuleren en de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren. Daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Wat vind jij van het huidige fietsnetwerk? Laat het ons weten via de korte vragenlijst op www.raalte.nl/vragenlijst-fietsbeleid.

Lees meer »

Heeten: wat wil je weten?

Een van de ideeën binnen Heeten Durft gaat over het verbeteren van informatie voor en door Heetenaren. Bovendien is de toekomst van 't Kevertje onzeker. Wij willen graag weten aan welke informatie de Heetenaren behoefte hebben. Maar ook, op welke manier wil jij informatie ontvangen?Wat is er nodig voor de komende jaren: wat zijn volgens jou de beste manieren om iedereen (die dat wil) op de hoogte te houden? En welke Heetense informatie wil jij gemakkelijk kunnen vinden?

Lees meer »