Nieuws over en voor Heeten

Op deze pagina kunt u nieuws en informatie lezen uit en over Heeten; waar is het Plaatselijk Belang Heeten (PB Heeten) op dit moment mee bezig.

Snel overzicht nieuwsberichten  2018

Het Salland College Café

Het Salland College Café is een inspirerende bijeenkomst voor, door en over jongeren, scholieren, studenten, jonge ondernemers en onderwijsinstellingen in Salland. Met het CollegeCafé willen we het netwerk in Salland versterkenen kennis met elkaar delen.

Lees meer »

Gemeenteraad verkiezingen

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Lees meer »

Nieuwsberichten 2017

Snel overzicht nieuwsberichten  2017

Buurtbus Salland - Verplaatsing bushalte

 

Verplaatsing bushalte Stevenskamp te Heeten - TIJDELIJK

In verband met de reconstructie van de Weseperweg in Heeten zijn de bushaltes ter hoogte van Zorgcentrum Stevenskamp voor de buurtbussen van lijn 516 (Olst-Raalte) en 517 (Heeten-Deventer) niet bereikbaar. Deze haltes vervallen daarom in de periode 8 januari t/m 15 april 2018.

Daarvoor wordt in de plaats een tijdelijke halte ingericht op de Koopmansstraat (nabij de splitsing met de Weseperweg)

Onze excuses voor het ongemak.

Buurtbus

Vorige

Nieuws

 

 

Lees meer »

Buurtbus start a.s. maandag

Buurtbus start a.s. maandag 11 december

Buurtbus rijdt ook langs bij de Stevenskamp

De chauffeurs van buslijn 517 rijdt vanaf 9.30uur langs bij de Stevenskamp om te kijken of er mensen bij de halte staan.

Vanuit de Ouderenbonden en de Stevenskamp is de wens geuit dat lijn 517 (Heeten-Deventer) ook langs de Stevenskamp rijdt, zodat de mensen die daar wonen voor de deur kunnen instappen en naar het ziekenhuis in Deventer kunnen. Nu is dit in de dienstregeling niet meer aan te passen, maar we gaan dit wel doen!!

Maandag zijn de bussen wit

Onze nieuwe bussen komen pas zaterdag naar Heeten en Olst. Zij zijn nog niet in de blauwe kleur. Heel vervelend maar niets aan te doen. Dat houdt in dat ze in de loop van de volgende week even omgeruild worden met een reserve bus, blauw gestickerd worden en dan weer terug komen.
De opening  vrijdag 8 december in Olst en zaterdag 9 december in Heeten doen we wel met een blauwe bus 

Lees ook:

 

Nieuws

 

Lees meer »

Buurtbus Heeten start

Dienstregelingen nieuwe Buurtbussen vastgesteld

Nieuwe bussen tussen Olst-Raalte en Heeten-Deventer

Per 11 december gaan er twee nieuwe Buurtbussen rijden door Salland.
De lijn Olst-Boskamp-Eikelhof-Wesepe-Heeten-Raalte en de lijn Heeten-Deventer Ziekenhuis-Deventer station. Afgelopen week werden de nieuwe dienstregelingen vrijgegeven. Zij zien te zien op de website van de nieuwe Buurtbusvereniging www.buurtbussalland.nl


De Buurtbussen zijn bussen voor 8 passagiers die volgens een vaste dienstregeling door vrijwilligers gereden worden. De nieuwe chauffeurs zijn afgelopen week gekeurd en hebben allen proefgereden. De bussen rijden 6 dagen per week en starten vroeg in de morgen, waardoor zij ook een prima oplossing kunnen zijn voor woon-werkverkeer en vervoer naar school/opleiding.
In de Buurtbus kan gewoon de OV chipkaart gebruikt worden. Voor mensen die nog liever een kaartje kopen blijft deze mogelijkheid voorlopig ook nog in de buurtbus.


Op de nieuwe website van Buurtbus Salland is naast de dienstregeling ook een duidelijk routekaartje met de halteplaatsen te vinden. Tevens een overzicht van kosten, nieuwtjes en, voor wanneer de bus eenmaal rijdt, een afdeling gevonden voorwerpen.


Voor de route Heeten-Deventer zijn wij nog op zoek naar een enkele vrijwillige chauffeur die wil rijden op de donderdag, vrijdag of zaterdag. Er wordt volgens een vast rooster gereden, zodat vooraf duidelijk is wanneer iemand aan de beurt is. Bij vakanties, ziektes, uitjes o.i.d. kan altijd geruild worden met een andere chauffeur. Belangstelling? Stuur een mailtje naar info@buurtbussalland.nl of bel met Karin Köster, 06 36157855

Lees ook

Buurtbus Salland -  Buurtbus Heet

Lees meer »

SamenLoop voor Hoop - Heeten


SamenLoop voor Hoop Heeten

Loop mee en sta stil bij kanker.

 

Volgend jaar, 16 en 17 juni gaan we in Raalte een tweede SamenLoop voor Hoop organiseren.

Het zou prachtig zijn als er uit de buurtdorpen ook een aantal teams meedoen zodat we samen zoveel mogelijk mensen uit de gemeente Raalte in beweging krijgen in de strijd tegen kanker.

SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven.

Inschrijven kan via de website 
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/overijssel/raalte

 

Heeten-5.png

  

Nieuws

 

 

Lees meer »

Archeologische opgravingen Heeten

Archeologische opgravingen op de Veldegge in Heeten


Archeologische opgravingen in uw achtertuin

Vanaf 16 oktober vinden er in uw buurt opgravingen plaats. In het plangebied de Veldegge zijn bij onderzoek sporen aangetroffen uit de volle en late middeleeuwen en uit de midden-ijzertijd. Het gaat hier waarschijnlijk om de voorgangers van de huidige erven in de Veldegge.

ADC ArcheoProjecten is de uitvoerder van het project. "We gaan mooie vondsten doen",zegt Niels Bouma." Dat heeft het vooronderzoek al wel uitgewezen."

De opgravingen starten op 16 oktober en duren ongeveer vier tot vijf weken.
Op woensdag 8 november is er een open dag.
U bent tussen 13.00uur en 17.00uur van harte welkom om een kijkje te nemen en de archeologen te spreken.

 

Al eerder zijn er in Heeten belangrijke archeologische opgravingen gedaan.
In de woonwijk de Hordelman en bedrijventerrein de Telgen werden vondsten gedaan waaruit bleek dat Heeten al heel lang bewoond werd en een grote ijzerwinplaats was. 

Lees meer

 

Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

Subsidieregeling LEADER Salland

Informatie subsidieregeling LEADER Salland 

Dit is een Europese regeling voor financiering van lokale en regionale initiatieven in Salland op het gebied van people, planet en profit (uitgezonderd stedelijk gebied van Deventer).
Twee keer per jaar kunnen initiatiefnemers een aanvraag indienen (het gaat om projecten van minimaal € 60.000,- en maximaal € 200.000,-, waarbij de eigen bijdrage minimaal de helft van de aanvraag moet zijn). 

Al 7 Sallandse projecten ontvingen een LEADER-bijdrage (zie www.dekrachtvansalland.nl/projecten/projecten-in-uitvoering - De Laarman, Fit for Life Xperience, Wonen met de buren, Helios meer dan voetbal, Salland Boert en Eet Bewust, Duurzaam zwembad Heeten).


Voor initiatieven uit onze dorpen/buurtschappen/wijken kunnen deze regeling heel interessant zijn. Jullie mogen kijken op de volgende website: www.dekrachtvansalland.nl/subsidies/leader-de-kracht-van-salland. Daar staan ook contactgegevens.


Filmpje over Leader.


Daarnaast kun je de kracht van Salland uitnodigen voor bijvoorbeeld een jaarvergadering of andere bijeenkomst, dan komen we vertellen hoe het werkt.

Wanneer je belangstelling hebt neem dan contact op met de kracht van Salland.

 

Plaatselijk Belang Heeten

 

Nieuws

 

Lees meer »

Stand van zaken (te) Lage vliegroutes

Ook over Heeten staat een (te) lage aanvliegroute naar Lelystad Airport gepland. 1.800 meter is veel te laag. Bijna dagelijks is er wel nieuws over de vliegroutes van en naar Lelystad. Plaatselijk Belang Heeten ondersteunt de actiegroep Hoogoverijssel. Zij hebben de kennis in huis en zitten zelfs met de minister aan tafel. Kijk daarom voor de actuele stand van zaken op de site www.hoogoverijssel.nl. Hierop staat ook de vliegroute over Heeten.

 

Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

Woonruimte starters


Salland Wonen wil een pilot uitvoeren voor het splitsen van een eengezinswoning in 2 kleinere wooneenheden.

Hiermee willen ze inspelen op onze vraag om meer aanbod te creëren voor starters en kleine huishoudens.

Heb je belangstelling voor dit type woonruimte stuur dan een mail naar info@pbheeten.nl.

Doe dit echter wel vóór 1 oktober. U wordt dan begin oktober uitgenodigd en ontvangt u meer informatie.

Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

Stand van zaken (te) Lage vliegroutes


De laatste weken was er bijna dagelijks nieuws rondom de vliegroutes van en naar Lelystad. Zo is het u vast niet ontgaan dat er een routes komen boven vliegveld Teuge en de Aero Club Salland in Lemelerveld. De aangekondigde aanvliegroute langs Heeten is ook verschoven en gaat inmiddels over de zuidoostkant van ons dorp. De vliegtuigen zullen hier iets boven de 6.000 voet (ca. 1.800 meter) vliegen. 

Wat is de huidige stand van zaken (per 26 juli)?

Er lopen momenteel twee sporen:

 1. De politiek. Het Ministerie van I&M is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de vluchtroutes van en naar Lelystad. Het Commando der Strijdkrachten en Luchtverkeersleiding Nederland ontwerpen de vluchtroutes en geven een uiterst zwaarwegend advies aan het Ministerie van I&M. Provincie en gemeentes hebben geen enkele zeggenschap over het luchtruim. Op ambtelijk niveau trekt de gemeente Raalte samen op met Hellendoorn, Dalfsen, Steenwijkerland en de provincie Overijssel en zet volop in op een zodanig ontwerp van de vluchtroutes dat de (geluid)belasting op mens en milieu zo beperkt mogelijk is. Kortom: Hoe hoger hoe beter.

 2. De actiegroep Hoogoverijssel. Zij hadden al eerder aangegeven dat de vliegtuigen hoger over Overijssel moeten en kunnen gaan vliegen. Hiervoor is ruimte maar het luchtruim dient dan wel anders te worden ingedeeld. Hoger vliegen betekend minder geluidsoverlast, minder gevaar op voor botsingen met vogels en een lager brandstofgebruik doordat er meer in een glijvlucht wordt gedaald wat weer minder luchtvervuiling betekend. Plaatselijk Belang Heeten ondersteunt en werkt samen met deze actiegroep. Er is ook samenwerking gezocht met actiegroepen uit Friesland, Drenthe en sinds kort ook uit Gelderland. De acties bestaan uit het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer op 12 september en er wordt een stap naar de rechter voorbereidt.

 

DE AANVLIEGROUTES MOETEN OMHOOG EN ZE KUNNEN OMHOOG.

 

In november 2017 worden de vliegroutes van en naar Lelystad definitief vastgesteld. In de krant van 22 juli stond dat de staatssecretaris een second opinion laat uitvoeren naar de alternatieve vliegroutes die het recreatieve vliegverkeer in Oost Nederland moeten ontzien. Dit nieuwe plan zal meegenomen worden in het proces!
De reactie van de actiegroep Hoogoverijssel: “Een enorme erkenning voor de problemen die door de ons het afgelopen half jaar zijn aangekaart. We zijn er echter nog niet! We moeten ons nog steeds sterk blijven maken voor de meest optimale variant: herindeling van het luchtruim! Dus vasthouden wat we voor ogen hadden en doorgaan met de organisatie van het aanbieden van de petitie!”


Ga voor meer informatie over o.a. de vluchtroutes en voor het ondertekenen van de petitie naar de site: www.hoogoverijssel.nl. Het kost maar even tijd het is erg belangrijk dat de petitie door zo veel mogelijk mensen wordt gedragen.


Hoogoverijssel heeft ook geld nodig om de juridische procedures te kunnen starten. Gemeenten, bedrijven, Plaatselijke Belangen, natuurorganisaties en landgoederen worden hiertoe aangespoord maar ook u als burger kunt een bijdrage storten. Alle kleine beetjes helpen!! U kunt een storting doen ten name van Stichting Hoogoverijsel rekeningnummer NL17RABO0319099776.

Wij rekenen op u.

 
John Schoorlemmer

Namens Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

De Omgevingswet-Uitnodiging


Samen geven we de leefomgeving vorm!

De omgevingswet komt er aan. Dit is de grootste stelselwijziging ooit. Maar hoe werkt het straks eigenlijk als de omgevingswet er is? We weten de antwoorden nog niet, maar willen dit wel graag samen ontdekken.

We nodigen jou van harte uit om dit met ons te verkennen op één van onderstaande momenten.

 • Donderdag 14 sept. 19.00 tot 21.00 uur Dorpshuus Heino

 • Donderdag 19 okt. 19.00 tot 21.00 uur Elckerlyc Luttenberg

 • Dinsdag 28 nov. 19.00 tot 21.00 uur Trefpunt Heeten


Wat gaan we doen?

We willen graag met jou doorleven wat de komst van de omgevingswet kan betekenen. Dit doen we niet door ‘het er over te hebben’, maar door te doen! Tijdens alle drie de avonden staat hetzelfde experiment centraal. Aan de hand van dit experiment verkennen we ieders nieuwe rol in initiatievenen beleid zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. We starten elke bijeenkomst met algemene informatie over de omgevingswet en hoe we dit in Raalte willen aanpakken, zodat iedereen is aangehaakt.


Over de omgevingswet

Er zijn nu heel veel verschillende wetten, regels en losstaande beleidsplannen die allemaal gaan over onze leefomgeving. In 2019 vervangen we deze door één visie en één plan, met vereenvoudigde wet- en regelgeving voor iedere gemeente. Raalter inwoners, bedrijven en de gemeente richten de leefomgeving al steeds vaker samen in. De omgevingswet versterkt dit.


Aanmelden

Wij zorgen voor een inspirerende setting en een goede sfeer. Zorg jij voor de rest?
Meld je aan tot uiterlijk een week voor de bijeenkomst waar jij aan deel wilt nemen.
Ga nu naar het aanmeldformulier, raalte.nl/omgevingswet

Deel deze uitnodiging gerust met mensen in je netwerk!

 

Vragen?

Neem contact op met Anja Hondeveld via anja.hondeveld@raalte.nl.
We ontmoeten je graag!

 

Kernteam omgevingswet Gemeente Raalte

Jan, Jasper, Frans, Robert, Paul, Sjaak, Francisca, Petra, Sanne en Hans

Uitnodigingomgevingswet2.png

 

Nieuws

 

 

Lees meer »

Programma sociale kwaliteit


Wie een gemeenschap sterker wil maken, verbindt.

Het programma sociale kwaliteit ondersteunt ook in 2017 lokale, maatschappelijke initiatieven.

U kunt vanaf vandaag, 24 juli 2017 een aanvraag indienen voor een subsidie. Dus heeft u (of kent u iemand) een mooi idee?
Kijk dan op onze website voor meer informatie: Provincie Overijssel – Sociale Kwaliteit, onder lokale initiatieven. Hier vindt u ook een voorbeeld van het aanvraagformulier zodat u zich goed kan voorbereiden.


We willen projecten ondersteunen in de provincie Overijssel die bijdragen aan gezond bewegen, langer zelfstandig leven en noaberschap (iedereen doet mee!). Kennis delen & leren staan centraal. We willen graag meer van u leren en willen deze kennis met andere initiatiefnemers delen. Belangrijke vragen achteraf zijn dan ook: is het gelukt wat u voor ogen had en wat heeft u ervan geleerd?

U kunt gebruik maken van de Helpdesk ASK voor hulp bij vragen over bijvoorbeeld het volledig uitschrijven van uw idee of over hoe u met anderen kan samenwerken.

We zien uw aanvraag graag tegemoet.

Voor vragen over de regeling kunt u ook terecht bij het team Sociale Kwaliteit.

Mira Hamraoui (trainee sociale kwaliteit)
m.hamraoui@overijssel.nl
038 499 7628


Met vriendelijke groet,

Mira Hamraoui
Trainee Provincie Overijssel

Team Sociale Kwaliteit | maandag t/m donderdag | telefoon 038 499 76 28
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

 http://www.overijssel.nl/loket/subsidies

het_logo_van_de_provincie_overijssel-1.png

Provincie Overijssel

Gepubliceerd door Plaatselijk Belang Heeten | Website voor Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

Dorpsfonds Heeten

 

Beste Heetenaren,


De afgelopen jaren heeft Stichting Duurzaam Heeten met succes meerdere initiatieven uitgerold in Heeten. Nu de projecten, waarvoor subsidie is verleend door de provincie Overijssel, zijn afgerond, zal de stichting worden opgeheven en zal het resterende budget overgaan naar Plaatselijk Belang Heeten. Hiervoor is het Dorpsfonds Heeten opgericht. Dit is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn.
Heb je een initiatief, lees hier meer informatie

Op zoek naar mensen

Voor de beoordeling van de aanvragen zijn wij op zoek naar mensen die bijvoorbeeld twee of drie keer met ons mee willen kijken in de beoordeling van aanvragen. Zo zorgen we er voor dat aanvragen in een wisselende samenstelling worden beoordeeld, in plaats van steeds door een klein groepje met dezelfde mensen. Na deze beoordeling wordt door de werkgroep Dorpsfonds een advies uitgebracht aan het PB. Het PB beslist uiteindelijk over het verstrekken van de geldlening. Lijkt het jou leuk om een paar keer mee te denken over aanvragen, meld je dan aan op dorpsfonds@pbheeten.nl.

 

Plaatselijk Belang Heeten - werkgroep Dorpsfonds

Kernteam bestaat uit: Giny Hoogeslag, Roy Korenromp, Martijn Elders en Rinus Hoogeslag

Nieuws

 

Lees meer »

Agenda verkeersveiligheid 2017 - 2020


Gemeente Belangen Raalte

Inwoners en gemeente Raalte vormen samen agenda verkeersveiligheid

UPDATE
Het is niet meer mogelijk nog een marker op de kaart te plaatsen, wij zijn nu aan zet! De eerste stap is om de eindstand te presenteren. Dit kunt u over enkele weken verwachten.

Vervolgens gaan we met alle informatie aan de slag. We gebruiken dit najaar voor het opstellen van de agenda verkeersveiligheid. Lees meer op raalte.nl/verkeer.

 

________________________________________________________________________


De gemeente Raalte wil samen met inwoners de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom vraagt de gemeente: welke weg of kruispunt kan veiliger? Vanaf vandaag kan iedereen dit aangeven via raalte.nl/verkeer. Met deze informatie maakt de gemeente een agenda verkeersveiligheid die dit najaar in de gemeenteraad wordt besproken.


Bij de verkeerskundigen van de gemeente is al veel informatie aanwezig over verkeersveiligheid. Deze informatie komt uit meldingen, ervaringen en gegevens over o.a. ongevallen. Ook het gedrag van weggebruikers heeft de aandacht; WhatsAppen op de fiets en in de auto is daar een voorbeeld van. Maar we willen graag meer weten. Door naast de bekende feitelijke informatie ook inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden, kunnen er op een onderbouwde manier prioriteiten worden gesteld. Zo geven we samen de agenda verkeersveiligheid 2017-2020 vorm.

Hoe geef je input? 

Op raalte.nl/verkeer staat de link naar een digitale plattegrond. Plaats een marker op de locatie die volgens jou aandacht verdient. Op de kaart zijn door de gemeente al een aantal markers geplaatst. Licht bij jouw marker toe waarom je je op deze plek niet veilig voelt in het verkeer.

Ben je niet in de gelegenheid om digitaal input te geven? De komende maanden zijn de verkeerskundigen op allerlei plekken in de gemeente te vinden. Houd raalte.nl/verkeer in de gaten voor locaties en data. Daarnaast gaan ze ook in gesprek met de plaatselijk belangen.

Input gegeven en dan?

De input van de inwoners vormt de basis voor de agenda verkeersveiligheid 2017-2020. Deze wordt in het najaar besproken in de gemeenteraad. Iedereen die input geeft, ontvangt per mail informatie over het vervolg.


Noot voor de redactie: Meer informatie bij: Gemeente Raalte, Sanne van ‘t Erve, telefoon 0572 347 898

 

Gemeente Raalte 

Nieuws

 

Lees meer »

Beheerder Whatsapp Buurtpreventie


We zoeken voor de omgeving Uilenbroekstraat/van Walbekestraat en de Dorpsstraat -  Holterweg nog een beheerder.

Whatsapp Buurtpreventie is inmiddels in 7 van de 15 buurten van Heeten actief. Na aanleiding van de flyer die in deze buurten huis aan huis zijn verspreid, hebben 267 bewoners zich inmiddels aangemeld. Voor 6 buurten zijn wij in overleg met beheerders om het ook daar in te voeren. We verwachten over 2 à 3  weken zover te zijn dat de Whatsapp Buurtpreventie ook daar kan starten. We zoeken voor de omgeving  Uilenbroekstraat/van Walbekestraat en de Dorpsstraat /Holterweg nog een beheerder. Wie wil dit klusje op zich nemen zodat de Whatsapp Buurtpreventie voor alle inwoners van Heeten beschikbaar komt.
Heb je belangstelling stuur dan een berichtje naar Gerard Jansen (gerard@pbheeten.nl).

Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

Whatsapp Buurtpreventie Heeten


Whats-app inzetten voor buurtpreventie

Het doel van Whatsapp buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt Heeten. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie voor Heeten;

Als u wilt deelnemen dient u een bericht te sturen naar whatsapp@pbheeten.nl met vermelding van voornaam, achternaam en adres. Iedereen boven de 18 Jaar met WhatsApp kan zich aanmelden. Dus meerdere personen per huishouden.

Het is belangrijk te beseffen dat de Buurtpreventie WhatsApp géén gezelligheidsgroep is en enkel en alleen is bedoeld voor het melden van verdachte situaties. We hebben daarom spelregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Misbruik leidt onherroepelijk tot verwijdering uit de App.

Spelregels WhatsApp buurtpreventie:

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers wonen in Heeten.
 • De politie maakt geen onderdeel uit van de WhatsApp groep. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Wanneer je een verdachte situatie ziet, reageer dan altijd via het SAAR methode:


  S = Signaleer. Je ziet iets verdacht.

  A = Alarmeer 112. (dus niet alleen bij spoed, maar ook bij verdachte situaties)

  A = App je waarneming via WhatsApp in de groep.

  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon   verstoren. (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 • Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
 • Het niet houden aan de afspraken kan zonder waarschuwing leiden tot verwijdering uit de groep.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de werkgroep buurtpreventie.

Heb je vragen mail dan naar: whatsapp@pbheeten.nl


WhatsAppBuurtpreventie-Sticker-2.jpg


Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

Informatieavond Buurtbus Heeten

UPDATE Lees meer : Buurtbus Heeten start 11 december

Nieuwe bussen tussen Olst-Raalte en Heeten-Deventer

.

_______

Buurtbus Heeten zoekt vrijwiligers 

Op woensdag 21 juni stonden de deuren van KulturhusTrefpunt wijd open! Om 19:30 uur was er een informatieavond plaats voor de vrijwilligers van de nieuwe buurtbuslijn.

Lijkt het jou leuk om, op welke manier dan ook, een bijdrage te leveren aan de buurtbuslijn van en naar Heeten? 

Laten we er samen voor zorgen dat Heeten bereikbaar blijft!

Lees meer; Buurtbus voor Heeten


Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

Afsluiting N332 Holten - Raalte


N332 Tijdelijk afgesloten

Planning

De provincie werkt op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voert onderhoudswerkzaamheden uit. Eén van deze wegen is de provinciale weg N332, gedeelte Holten-Raalte in de gemeenten Rijssen-Holten en Raalte.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de hoofdrijbaan van de N332 afgesloten in drie fases:

 • N332 Holten-Nieuw Heeten (Raalterweg): dicht van 19 juni t/m 9 juli;
 • N332 Nieuw Heeten-Heeten (Holterweg): dicht van 10 t/m 16 juli;
 • N332 Heeten-Raalte (Heetenseweg): dicht van 17 juli t/m 4 augustus en van 28 augustus tot en met 1 september.
  De exacte datum van uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden. Kijk voor informatie ook op www.bereikbaar.overijssel.nl 

   

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de N332 Holten-Raalte bestaan uit:

 • Het vervangen van asfalt en opnieuw aanbrengen van markeringen op de hoofdrijbaan tussen Holten (aansluiting N344) en Nieuw Heeten en tussen Heeten en Raalte.
 • Het repareren van asfalt in de hoofdrijbaan tussen Nieuw Heeten en Heeten.
 • Het repareren van asfalt in het fietspad tussen Heeten en Raalte. Ook wordt het fietspad bij de kruising met de Oosterenkweg (begraafplaats Pleegste) opgehoogd. Hierdoor sluit deze beter aan op de hoofdrijbaan.
 • Het aanbrengen van glasbollen (reflectoren) in de as van de hoofdrijbaan.

 

N332 Raalte – Heeten (Heetenseweg)

Op de N332 Raalte - Heeten gaat de provincie Overijssel groot onderhoud uitvoeren aan de hoofdrijbaan vanaf de rotonde Nieuwe Deventerweg/Heetenseweg/Overkampsweg tot en met de rotonde Rondweg Heeten/Dorpstraat/Schoonhetensweg. Dit betreft het vervangen van asfaltlagen. En de markeringen worden opnieuw aangebracht.
Op het fietspad N332 tussen Raalte - Heeten zijn reparatievakken in het asfalt en wordt het fietspad bij de kruising met de Oosterenkweg opgehoogd zodat deze beter aansluit op de hoofdrijbaan.
De rotonde Nieuwe Deventerweg/Heetenseweg/Overkampsweg blijft toegankelijk, echter kan verkeer dan niet via de N332 richting Heeten.


N332 Heeten - Nieuw Heeten (Holterweg)

Tussen Heeten en Nieuw Heeten voert de provincie Overijssel groot onderhoud uit aan de rotonde Holterweg/Rondweg Heeten en op de rest van het traject zijn er reparatievakken in het asfalt.
De rotonde Holterweg/Okkenbroekstraat in Nieuw Heeten blijft toegankelijk, echter kan verkeer dan niet richting Heeten.


N332 Nieuw Heeten – Holten (Raalterweg)

Op de N332 Nieuw Heeten - Holten gaat de provincie Overijsel groot onderhoud uitvoeren aan de hoofdrijbaan. Dit betreft het vervangen van asfaltlagen. En de markeringen worden opnieuw aangebracht.
De naastgelegen parallelweg zijn we genoodzaakt om ook af te sluiten, dit om te voorkomen dat doorgaand verkeer deze als sluiproute gaat gebruiken. De parallelweg is niet geschikt voor deze hoeveelheid verkeer.
Aanwonenden en aanliggende bedrijven blijven toegang houden tot de afgesloten parallelweg. Tijdens de afsluiting zetten wij verkeersregelaars in. De verkeersregelaars worden door de aannemer geïnstrueerd wie zij wel of niet mogen toe laten tot de afgesloten parallelweg. De aannemer neemt hier van te voren nog met contact over op met de aanwonenden en aanliggende bedrijven, zodat de verkeersregelaars op de juiste wijze worden geïnstrueerd.
De rotonde Holterweg/Okkenbroekstraat in Nieuw Heeten blijft toegankelijk, echter kan verkeer dan niet richting Holten.

 

Omleiding en bereikbaarheid

De omleidingsroute gaat over de N348, A1, N332 en visa versa. Deze wordt met borden aangegeven.
Doordat de werkzaamheden in drie fases worden uitgevoerd, blijven aanwonenden en aangrenzende bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar. De aannemer maakt hierover met hen afspraken voor de start van de werkzaamheden in de betreffende fase.
Tijdens de afsluiting van de hoofdrijbaan tussen Holten en Nieuw Heeten wordt ook de naastgelegen parallelweg afgesloten om sluipverkeer te voorkomen. De afgesloten parallelweg blijft wel toegankelijk voor (brom)fietsers, aanwonenden en aanliggende bedrijven.


Buslijn Syntus (Heeten-Raalte)

Tijdens de afsluiting van de N332 tussen Heeten en Raalte rijdt Syntus een andere route.
Binnenkort komt hierover meer informatie op: www.syntusoverijssel.nl.

 

Op 13 juni was er een inloopbijeenkomst Nieuw Heeten

Afsluiting N332 Holten-Raalte 19 juni tot en met 4 augustus en 28 augustus tot en met 1 september

De provincie Overijssel organiseert op dinsdag 13 juni een inloopavond over de werkzaamheden aan de provinciale weg N332 Holten-Raalte. Belangstellenden kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur de inloopavond bezoeken in de Partyboerderij Sallandshoeve, Holterweg 85a in Nieuw Heeten. Medewerkers van de provincie Overijssel, de gemeenten Raalte en Rijssen-Holten en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning en omleidingen en om vragen te beantwoorden.

 

Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

Buurtbus Heeten voor Heeten

UPDATE Lees meer : Buurtbus Heeten start 11 december

Nieuwe bussen tussen Olst-Raalte en Heeten-Deventer

.

_______

Buurtbus Heeten zoekt Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk met mensen en vervoer door prachtig landelijk gebied

Houdt u van mensen? Autorijden geen bezwaar? Vindt u het belangrijk dat het landelijk gebied ook bereikbaar blijft? Heeft u wat vrije tijd over? Ja? Dan is het vrijwilligerswerk bij de nieuwe Buurtbus Salland misschien iets voor u.

 

Heeten - Deventer en Olst - Heeten-Raalte

Op dit moment zijn er vergevorderde plannen om twee nieuwe Buurtbussen te laten rijden tussen Heeten-Deventer en tussen Olst-Heeten-Raalte. Met het uitwerken van deze plannen onderstrepen de Gemeentes en de Provincie de intentie om het landelijk gebied goed bereikbaar te houden en niet alleen te schrappen in basisvervoersvoorzieningen, maar ook daar waar nodig, nieuwe voorzieningen op te tuigen.

De buurtbus is een bus voor 8 personen die door Syntus beschikbaar wordt gesteld, die volgens een vaste route en dienstregeling rijdt en die gereden kan worden door mensen met een rijbewijs B. Bij het opstellen van het rooster wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid van alle vrijwilligers. U kunt dus zelf aangeven hoe vaak en wanneer u op de Buurtbus wil rijden. Op dit moment zijn wij met name op zoek naar chauffeurs in en om Heeten die de route Heeten-Deventer willen gaan rijden. Maar ook mensen uit Olst en Raalte en omgeving kunnen zich zeker nog melden.


Wat is er leuk aan rijden voor een Buurtbus?

Uit ervaring weten wij dat veel mensen het vrijwilligerswerk bij een Buurtbus als zeer plezierig ervaren. Je bent lid van een Buurtbusvereniging (met alle gezellige uitjes, etentjes, etc. die daarbij horen), je komt onder de mensen, hebt veelal ook dezelfde mensen in de bus waardoor er vaak leuke contacten ontstaan en rijdt met een mooie bus door een prachtige landelijke omgeving. Het team vrijwilligers is veelal een hecht team dat elkaar kent en diensten van elkaar wil overnemen, wanneer iemand om wat voor een reden dan ook een keer niet kan. Het werk geeft voldoening, waardering en de vrijheid om gerust op vakantie te gaan zonder dat dat een probleem oplevert. Kortom: leuk vrijwilligerswerk!


De bus kan alleen gaan rijden wanneer zich mensen melden als vrijwilliger

Wat is een bus zonder chauffeurs? Het is één van de eerste voorwaardes voor de nieuwe Buurtbuslijn. Willen we de definitieve toezegging van de Provincie krijgen voor deze nieuwe Buurtbus, dan moeten we laten zien dat we het samen belangrijk vinden dat het buitengebied bereikbaar is. Dat scholieren in de winter bijvoorbeeld van Heeten naar Raalte of Deventer met de bus kunnen. Dat wij het fijn vinden om naar de markt te gaan in Raalte, naar de Hartkamp, het ziekenhuis in Deventer en het station. En dat we een groep vrijwilligers hebben die het leuk vinden om zich hiervoor vrijwillig in te zetten.
Meldt u daarom nu al aan als mogelijk nieuwe vrijwilliger van de nieuwe Buurtbus. Wij zijn op zoek naar chauffeurs, een coördinator en bestuursleden. Samen met u gaan we er dan twee mooie Buurtbuslijnen van maken.

Interesse?

Bent u niet ouder van 70 jaar en in het bezit van een rijbewijs B en heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij de nieuwe Buurtbus? Meld u aan via: info@pbheeten.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met Wim Jansen, tel: 06 52536473
Ook kunt u zich aanmelden via: Karin Köster: info@indeweer.nl of bel: 06 3657855

(Start van de Buurtbussen najaar 2017).

Buurtbus voor Heeten, Plaatselijk Belang 

Nieuws

 

Lees meer »

(Te) Lage vliegroutes boven Salland Heeten


Wat hangt ons boven het hoofd?

In 2015 heeft de regering besloten de Luchthaven Lelystad uit te breiden. De nieuwe luchthaven zal vanuit alle Europese windstreken aangevlogen gaan worden, ook over Overijssel. Binnenkort worden de vliegroutes definitief vastgesteld. Veel routes zijn al bekend en gaan o.a. over Salland en het Vechtdal waarbij de hoogte circa 1.800 meter zal zijn. Denk niet: het zal wel meevallen, ze leggen toch geen vliegroutes over mijn woonplaats, dat kunnen ze toch niet maken. Maar… het gaat wel gebeuren. De vluchten starten op 1 april 2019. In het begin 15 vluchten per dag maar na 2023 worden het er meer, tot wel 50 vluchten per dag, soms wel 7 per uur. Wanneer het druk is wordt er een wachtrondje gevlogen boven de Lemeler- en Holterberg. Er komt ook een aanvliegroute over Deventer naar Raalte en passeert Heeten aan de noordwest kant, aan de overzijde van het Overijssels Kanaal. Iets zuidelijker komt een uitvliegroute.


De actiegroep “Hoogoverijssel.nl” heeft het plan gepresenteerd voor een betere indeling van het luchtruim. De aanvliegroutes MOETEN hoger en ze KUNNEN hoger. Dit heeft alleen maar voordelen:

 • Voor de inwoners: veel minder herrie op de grond en schonere lucht
 • Voor de piloten en passagiers: minder gevaar voor botsingen met vogels
 • Voor luchtvaartmaatschappijen: naar schatting 8% lager brandstofgebruik


De informatie vanuit Den Haag blijft summier en is weinig transparant. Er zijn al veel besluiten genomen en binnenkort worden ook de vlieghoogtes definitief bepaald. Er is in het luchtruim boven Overijssel op een grotere hoogte nog vliegruimte beschikbaar. Het plan van Hoogoverijssel is beter omdat het deze hogere ruimtes benut. Om te zorgen dat Den Haag niet om dit plan heen kan is het zaak dat de bevolking zichtbaar en massaal deze actie steunt. Dit kan o.a. door het ondertekenen van de petitie die staat op de site: www.hoogoverijssel.nl. of op Facebook: hoogoverijssel. Op beide platforms vindt u ook meer informatie, kaartmateriaal en nadere uitleg.


Plaatselijk Belang Heeten steunt deze actie en vraagt u om hetzelfde te doen door de petitie massaal te ondertekenen. Ook verzoeken wij u dit bericht zoveel mogelijk via de sociale media te delen. Een duidelijk signaal richting Den Haag is noodzakelijk.


Plaatselijk Belang Heeten.

Nieuws 

 

Lees meer »

Wat is er te doen in Heeten - Evenementen


Evenementen in Heeten

Er gebeurt veel in ons Dorp Heeten. Om de betrokkenheid van de inwoners te kunnen vergroten hebben wij een dorpskalender opgezet.
Door zo snel mogelijk het evenement van jouw vereniging/organisatie aan de coördinator van de kalender door te geven, kunnen anderen bij het regelen van hun evenementen rekening houden met reeds geplande activiteiten. Hiermee kan niet alleen voorkomen worden dat  zaken dubbel worden ingepland maar minstens zo belangrijk, kunnen inwoners op één plek gemakkelijk zien wat er zoal in Heeten te doen is. Als je iets organiseert, dan is het dan ook aan te bevelen eerst de dorpskalender te raadplegen.

Naar de evenementenkalender van Heeten

 

Plaatselijk Belang Heeten

 

Nieuws

 

Lees meer »

Website voor Plaatselijk Belang Heeten


Website voor en over Heeten

Vanaf 30 mei is de nieuwe site van het Plaatselijk Belang Heeten online! Op deze site kun je allerlei informatie over Heeten vinden. Van een activiteitenkalender tot de nieuwtjes over plaatselijke belangen, alles staat overzichtelijk op www.pbheeten.nl .
Organiseer je zelf een activiteit of wil je een idee aandragen? Neem dan gemakkelijk en snel contact op via de website.

Plaatselijk Belang Heeten 

Nieuws

 

Lees meer »

Buslijn 4 Deventer-Raalte Stopt! - Heeten


Onlangs is PB Heeten door de provincie Overijssel geïnformeerd dat buslijn 4 Deventer-Raalte via Heeten per december 2017 op houdt te bestaan.

PB is al langer met de provincie , gemeente en Syntus in gesprek om te kijken naar ander mogelijkheden van openbaar vervoer voor Heeten.

Uitkomst van deze gesprekken is dat we een Buurtbus verbinding willen realiseren tussen Deventer en Raalte.

Inmiddels is er een werkgroep opgericht bestaande uit Wim Jansen, Roy Korenromp, Ton Wigink, Huub Obdeijn, Willy Tijs en Johan Severijn met als doelstelling een buurtbus vereniging op te richten.

Nu is een vereniging géén verenging als er geen leden zijn; de leden van de buurtbusvereniging worden de (vrijwillige) chauffeurs. Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die het leuk lijkt om een paar uurtjes per week voor de buurtbus te rijden.

Lijkt u dit op voorhand al wat? Stuur dan een mail naar: info@pbheeten.nl o.v.v. Buurtbus.

Dit is een eerste aankondiging medio juni wordt er nog een voorlichtingsavond georganiseerd waar ook de provincie, gemeente Raalte en Syntus bij aanwezig zijn.

Wij vertrouwen erop een enthousiaste groep bij elkaar te krijgen !

Vriendelijke groet,

Werkgroep - Buurtbus Heeten

INFORMATIEAVOND BUURTBUS HEETEN

Nieuws

 

Lees meer »

Heeten krijgt Whatsapp Buurtpreventie


Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Heeten heet wijkagent Johan Revenboer een presentatie gegeven over de WhatsApp buurtpreventie. 

WhatsApp Buurtpreventie is bedoeld om woninginbraak en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan. Bewoners spelen daarbij een belangrijke rol. De WhatsApp-groep bestaat uit buurtbewoners van 18 jaar en ouder. Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon signaleert, belt hij 112 en stuurt een bericht naar de Whatsapp-groep. Zo ontvangt iedereen binnen de groep een melding, Iedereen is dus op de hoogte van de verdachte situaties en is extra alert. Plaatselijk Belang wil deze vorm van buurtpreventie in Heeten gaan opzetten. We kunnen dit echter niet alleen en zijn daarom op zoek naar personen die in hun buurt  de App willen beheren. Heb je interesse en wil je helpen om ons dorp nog veiliger te maken, neem dan contact op met Gerard Jansen

Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »

Jaarvergadering PB Heeten 2017


Wat houdt ons bezig

Zwembad, sportpark, inbraakpreventie en dorpswhatsapp in jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

Dinsdag 28 maart 2017 houdt uw Plaatselijk Belang Heeten haar jaarvergadering. 

Naast het officiële gedeelte hebben we een interessant programma voor elke Heetenaar. Er is een presentatie over een duurzaam en energieneutraal zwembad in Heeten en de nieuwe stichting ”Heeten Sport” geeft uitleg over de ontwikkelingen op het sportpark.
Verder zal er gesproken worden over woninginbraakpreventie en over het opzetten van een DorpsWhatsApp.

U bent allen van harte welkom in het Kulturhus Trefpunt. 

Punten Jaarvergadering Plaatselijk Belang heeten 2017

Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 

Lees meer »