Informatieavond nieuwbouw St. Bernadetteschool Heeten

Afgelopen december is het locatieonderzoek voor de nieuwe basisschool afgerond. Hieruit is het sportpark als meest geschikte locatie naar voren gekomen. In opvolging daarvan heeft adviesbureau HEMM een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor realisatie van de basisschool op het sportpark. Dit onderzoek is onlangs afgerond.

Op 4 juli organiseert de gemeente Raalte in samenwerking met adviesbureau HEMM, Mijnplein en Plaatselijk Belang Heeten een informatieavond over de plannen. Alle bewoners van Heeten zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

De avond start om 19.30 uur in het KulturhusTrefpunt Heeten, Dorpsstraat 16. Tijdens de informatieavond wordt uitgelegd hoe er tot de locatie op het sportpark is gekomen, wat de uitgangspunten zijn voor de nieuwbouw en op welke wijze bewoners mee kunnen denken. 

https://www.raalte.nl/sportpark-heeten-meest-geschikte-plek-voor-nieuwbouw-st-bernadetteschool

Ander nieuws

Informatieavond nieuwbouw St. Bernadetteschool Heeten

Afgelopen december is het locatieonderzoek voor de nieuwe basisschool afgerond. Hieruit is het sportpark als meest geschikte locatie naar voren gekomen. In opvolging daarvan heeft adviesbureau HEMM een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd