Uitnodiging jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

Nieuwsbrief Nummer 2 2024

Op dinsdag 16 april 2024 houden wij onze jaarvergadering. Hierbij zijn jullie van harte uitgenodigd in het KulturhusTrefpunt Heeten. We beginnen om 20.00 uur.
De inloop is vanaf 19.45 uur.

Ook dit jaar hebben we veel te bespreken en we beginnen met een aantal agendapunten zoals die beschreven zijn in de statuten van de vereniging.

1. Opening en welkom
2. Vaststellen van de agendapunten
3. Notulen van 19 april 2023
4. Verslag van de penningmeester
5. Verslag en verkiezing van de kascommissie
6. Het bestuur blijft ongewijzigd

Het Dorps Ambitie Plan heeft een enorme boost gegeven aan de verschillende werkgroepen die met hun thema aan de slag zijn gegaan. Zij hebben inmiddels mooie resultaten geboekt. De thematrekkers zullen hun vorderingen kort aan jullie presenteren.

Een aantal thema’s zijn uitgevoerd en nieuwe zullen besproken worden.

Aan de orde komen Nieuwbouw St. Bernadetteschool en de ontwikkelingen op het sportpark, Herbestemming van het kerkgebouw, Uitbreiding van het bedrijventerrein op de Telgen, Stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de woningbouw plannen, Veiligheid en Toegankelijkheid, Voedselbos en de voortgang van de documentaire “Nederland van Binnen”.

Wethouder Breun Breunissen zal de laatste ontwikkelingen in ons dorp vanuit de gemeente nauwkeurig volgen en indien mogelijk of gewenst toelichten.

De laatste updates over de inhoud van onze vergadering kun je vinden op onze website van Plaatselijk Belang Heeten.

Met vriendelijke groet,
PB Heeten

Ander nieuws