Uitnodiging jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

Vanavond bent u van harte welkom in het Kulturhus Trefpunt Heeten vanaf 19.15. Om 19.30 begint de vergadering!

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen dan kunt u via onderstaande link onze vergadering bijwonen.

Tik op onderstaande koppeling of plak deze in een browser om online deel te nemen.

Graag tot vanavond! We hebben er zin in!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdkNDU1NmQtYzQxNi00NWJhLTgwNDAtZjMxNWVjMGU5ZDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c359f51-db54-4ad4-9dc7-402f0f5fc989%22%2c%22Oid%22%3a%2268ed0c6d-1d1e-4aa1-9b2a-6c5aed332820%22%7d

Ander nieuws