Persbericht

Datum: 6 juli 2023
Onderwerp: Raalter Sportakkoord 2023-2026

Vernieuwd Raalter Sportakkoord voor iedereen in beweging

Sporten en bewegen zijn essentieel voor ieders gezondheid. Iedereen moet dan ook met plezier en zonder beperkingen kunnen bewegen en sporten. De afgelopen maanden is er door een lokale werkgroep hard gewerkt aan het Raalter Sportakkoord voor de periode 2023 tot en met 2026. In dit akkoord worden de landelijke uitdagingen op het gebied van sport en beweging vertaald naar een lokaal actieplan.

Het aantal inwoners (met name jongeren) met overgewicht neemt sterk toe. Als deze lijn zich doorzet, is in 2040 één op de drie Nederlanders chronisch ziek. Zo blijkt uit landelijk onderzoek naar uitdagingen in de sport(cultuur). Daarnaast sluit het sportaanbod bij sportaanbieders vaak onvoldoende aan op de veranderende behoefte van de sporter op zowel kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid. Wethouder Gerria Toeter: “Ook Raalte kent uitdagingen als het gaat om een gezonde leefstijl. De uitstroom bij sportclubs onder jongeren is hoog en bewegen zit nog te weinig in de routine van inwoners. Dit vernieuwde Sportakkoord biedt mooie handvatten om inwoners van jong tot oud meer in beweging te krijgen voor een betere mentale en fysieke gezondheid. Dat vraagt dat we dingen anders durven aanpakken. Iets waar we in Raalte niet voor terugdeinzen.”

Ambities uit het Sportakkoord

Het Sportakkoord richt zich op vier hoofdspeerpunten. Deze vormen een rode draad als input voor het toekomstig sportbeleid van de gemeente.

  • −  Het uitvoeren van een kleinschalig onderzoek in de wijken en dorpen waar een hoog gezondheidsrisico is. Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in waar de hulpvraag van de inwoner ligt en wat er nodig is om hen in beweging te krijgen. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt er beter voorzien in de informatiebehoefte.
  • −  De bekendheid en zichtbaarheid van het sport- en beweegaanbod in de gemeente verbeteren en uitbreiden. Hierin wordt ook meer aandacht besteed aan laaggeletterdheid.
  • −  Het implementeren van het Athletic Skills Model. Dit model wordt ook wel ‘de schijf van 10’ voor veelzijdig bewegen genoemd. De bijbehorende instructiemodellen worden aangeboden aan trainers, buurtsportcoaches en gymleerkrachten uit gemeente Raalte en wordt als uitgangspunt gebruikt voor het inrichten van sport/speel/bewegingsplekken in de openbare ruimte.
  • −  Het oprichten van een Sport & Preventieplatform waar kennis en expertise wordt verzameld en proactief wordt verspreid over thema’s uit het Sportakkoord.

Lokale werkgroep

De lokale werkgroep bestaat uit betrokken inwoners, sportvrijwilligers en professionals uit de sport, zorg, welzijn en onderwijs, die zich samen met de gemeente Raalte buigen over het verbeteren van de gezondheid van inwoners door middel van sport en bewegen. Monique Swartjes: “We hebben deafgelopen maanden als brede werkgroep hard gewerkt aan dit Sportakkoord. We hebben daarbij de energie gevoeld van betrokken partijen uit sport, onderwijs, gezondheid en welzijn. Samen zijn we gekomen tot dit ambitieuze plan en we staan in de startblokken om met de uitvoering aan de slag tegaan!”

Noot voor de redactie

Meer informatie bij: Renée Maassen van den Brink, gemeente Raalte, telefoonnummer 0572 347 898

Op de foto van links naar rechts: Joey Ophof, Nicole Hemmink, Kees van Hoof, Maarten Paalman, Klazien Hoekstra, Marcel Schurink, Johan Middelkamp, Gerard Marsman, wethouder Gerria Toeter, Monique Swartjes, Brigit Trooster, Michel van Naarden, Herman Holtmaat

Ontbrekend op de foto: Anita Rietberg, Arjen Stegeman, Han Nijboer, Jordi Koggel, Lars Kobes, Paul Folgers, Robin Reverda, Tamara Toering

Ander nieuws

Persbericht

Datum: 6 juli 2023Onderwerp: Raalter Sportakkoord 2023-2026 Vernieuwd Raalter Sportakkoord voor iedereen in beweging Sporten en bewegen zijn essentieel voor ieders gezondheid. Iedereen moet dan ook met plezier en zonder