Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Waarvoor staat Plaatselijk Belang Heeten

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging, die streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten (inclusief buitengebied) in brede zin, waarbij het algemeen belang van Heeten en haar inwoners voorop staat. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden.

 

Concreet heeft Plaatselijk Belang Heeten hierin een verbindende en aanjagende rol:

  • onderhoudt actief contact met Heetense verenigingen, organisaties, bedrijfsleven en initiatieven en organiseert jaarlijkse afstemming tussen deze partijen
  • is initiatiefnemer om het plan eens per aantal jaar te actualiseren 
  • is adviseur en klankbord voor zowel mensen, organisaties en initiatieven uit Heeten als voor de gemeente
  • zet zich actief in om netwerk en inspiratie op te doen van buiten het dorp
  • beheert het Dorpsfonds Heeten

Het bestuur

Het bestuur van de Plaatselijk Belang Heeten is actief met lang-lopende en kortlopende vraagstukken en projecten. Hierbij wordt ook frequent een beroep gedaan op Heetenaren om mee te denken over thema’s of een bijdrage te leveren door bijv. in een (tijdelijke) werkgroep deel te nemen. Want, met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat het prettig wonen is in Heeten met goede faciliteiten en voorzieningen, ook op langere termijn.

Meedenken met Plaatselijk Belang Heeten

Inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven in het dorp en de omgeving zijn gebaat bij de ontwikkeling van ideeën en terugkoppeling hierover. Via het Contactformulier Plaatselijk Belang Heeten wordt u de mogelijkheid geboden vragen te stellen en informatie aan ons door te geven. Deze informatie gebruiken wij in ons maandelijkse overleg van Plaatselijk Belang Heeten.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten 

Eens per jaar wordt een jaarvergadering georganiseerd waarin onder meer alle lopende activiteiten en "wapenfeiten" worden gepresenteerd. Ook wordt meestal een korte presentatie of informatiesessie georganiseerd over een actueel onderwerp dat leeft in ons dorp en/of op korte of lange termijn een rol gaat spelen. De vooraankondiging van de jaarvergadering wordt geplaatst in het Kevertje en op de website 

Nieuwsbrief ontvangen

PBHeeten wil haar leden beter, sneller en gemakkelijker kunnen informeren. Tijden veranderen. Wij willen u ook graag een aantal keren per jaar digitaal via een nieuwsbrief op de hoogte brengen. Hiervoor zijn wij echter wel uw e-mailadres nodig.

Hierbij doen wij aan alle leden een oproep om uw naam en adres door te geven via  aanmelden-nieuwsbrief.

U geeft ons hiermee toestemming om uw mailadres te gebruiken om u als lid te informeren, uiteraard geheel volgens de wettelijke regels van de AVG (Privacywet).

Bent u nog geen lid; 
dan kunt u zich ook via onze site aanmelden. Wanneer u zich nu aanmeldt is dit jaar nog gratis en betaald u pas vanaf volgend jaar contributie. (€ 6,00 per jaar).

Naar nieuwsbrief