Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Jaarvergadering 19 April 2022

Beste Lezer,
Op dinsdagavond 19 april heeft de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Heeten plaatsgevonden. Hierbij was een recordaantal personen. 125 om precies te zijn. Iets waar we als dorp Heeten ontzettend trots op kunnen zijn!!

Tijdens de vergadering zijn de volgende onderwerpen aan orde gekomen:

De nieuwe structuur Plaatselijk Belang Heeten;

Zo is de nieuwe structuur besproken waarin vooral de synergie binnen alle stichtingen en werkgroepen binnen Heeten gebundeld gaan worden, Zowel Heeten Woont als Heeten Durft heeft tijdens de vergadering haar verhaal gedaan en zijn net als het Plaatselijk Belang blij met de nieuwe structuur, om zo onze krachten te bundelen.

 

Sloop en Nieuwbouw locatie Boerhof;

De eerste schetsontwerpen zijn besproken.

Stemming Germanenproject oostelijke rotonde Heeten;

Stemming is geweest, later deze maand zal de uitslag gepubliceerd worden via onze kanalen.

Nieuwbouwplannen St. Bernadette;

Mijnplein bestuurder Bart de Grunt heeft een presentatie gegeven over de toekomst van (nieuw)bouw van de basisschool in Heeten.

Herbestemming Kerk;

Bart Salden heeft de aanwezigen meegenomen in het project herbestemming kerk, waar locatieraad samen met een werkgroep bezig gaat om te kijken naar de toekomst van de kerk.

Heeten Durft;

Giny Hoogeslag-Wagemans heeft de plannen van 2022 besproken. Het schuiven van het budget betreft speelplekken en gemeentebegroting. Vervolgens heeft Jos Wijnberg ons enthousiast meegenomen met het digitaal dorpsplein. Een digitaal platform waar iedereen op de hoogte gehouden wordt van het laatste nieuws uit ons dorp d.m.v. een app.

Netwerkcommissie Jeugd en Sport (onderdeel Plaatselijk Belang Heeten);

Een groep van 4 jonge actievelingen hebben zichzelf kenbaar gemaakt als netwerkcommissie. @roy @chantal @luuk @jasper. Zij zijn begonnen met het benaderen van sportverenigingen om te horen of zij nog wat missen. Zij zullen het aantal verenigingen uitbreiden, dus wordt vervolgd.

Stichting wandel- & fietspaden Heeten en omstreken; 

Afgelopen jaren hebben wij als Heeten fantastische paden ter beschikking gekregen vanuit de Stichting. De komende jaren staat de stichting voor een zware opgave met het onderhoud. Zij zijn blij met het aantal leden. Mocht u nu denken: "Hé, ik wil donateur worden". Kijk hun website: https://www.padenheeten.nl/

Telgen fase 3

Henri Nijland heeft namens de HOV ons meegenomen in de plannen rondom de Telgen 3

We sloten de avond af met een hapje en een drankje.

 

Groet,
Plaatselijk belang Heeten


Uitnodiging

Op dinsdag 19 april om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) wordt in het KulturhusTrefpunt te Heeten de jaarvergadering gehouden. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

 

Het thema zal zijn: Hoe samen sterk verder?

Belangrijke actuele ontwikkelingen in het dorp zullen aan de orde komen.

 

Sluiting kerkgebouw

Het parochiebestuur Heilig Kruis heeft aangekondigd om de kerk in 2025 te gaan sluiten. Een werkgroep “Herbestemming Kerk” is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het kerkgebouw voor de Heetense gemeenschap te behouden.

Nieuwbouw Bernadetteschool

Het huisvestingsplan Onderwijs in Salland zegt dat het huidige schoolgebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Eind 2025  kan/moet er een nieuwe school staan.

Betaalbaar wonen

Binnenkort is het bestemmingsplan “De Veldegge” volgebouwd. Hoe staat het met nieuwe plannen? De stichting Heeten Woont zal een aantal interessante projecten presenteren.

Heeten Durft

De werkgroep “Heeten Durft” is actief met een aantal projecten, zoals de speeltuinen en het “Digitaal Dorpsplein”. De werkgroep zal uitleggen wat “Heeten begroot” inhoudt en zal een aantal projecten met u bespreken.

Stichting Germanen Heeten

Keuze kunstwerk op de provinciale rotonde aan de Holterweg
De Stichting Germanen Heeten heeft als sluitstuk van het project Oer-Vuur-IJzer drie “kunstenaars” gevraagd om een ontwerp te maken op de provinciale rotonde aan de Holterweg. Deze drie ontwerpen zijn inmiddels aan de stichting en adviescommissie Beeldende Kunst van Gemeente Raalte gepresenteerd.
Op de PB avond willen we ook de aanwezigen vragen om hun voorkeur kenbaar te maken. De maquettes van de drie ontwerpen zijn aanwezig en er zal een korte toelichting worden gegeven op elk ontwerp.
Iedere aanwezige krijgt een stemformulier waarop zijn of haar voorkeur kan worden aangegeven.
Na de besluitvorming zal de Stichting nog geruime tijd nodig hebben om de provinciale en gemeentelijke procedures en de financiering rond te krijgen voordat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Netwerkcommissie sport

Een aantal jongere Heetenaren zoekt de verbinding met de Heetense sportverenigingen. Zij willen in beeld brengen waar er knelpunten zijn en mogelijkheden aanreiken om samen sterker op te trekken.

Bestuurlijke aangelegenheden

De samenstelling van het bestuur en de gebruikelijke verslagen zullen met u besproken worden.

Einde bijeenkomst

Om 22.00 uur sluiten wij af met een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.