Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Jaarvergadering 19 April 2022

Beste Lezer,
Op dinsdagavond 19 april heeft de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Heeten plaatsgevonden. Hierbij was een recordaantal personen. 125 om precies te zijn. Iets waar we als dorp Heeten ontzettend trots op kunnen zijn!!

Tijdens de vergadering zijn de volgende onderwerpen aan orde gekomen:

De nieuwe structuur Plaatselijk Belang Heeten;

Zo is de nieuwe structuur besproken waarin vooral de synergie binnen alle stichtingen en werkgroepen binnen Heeten gebundeld gaan worden, Zowel Heeten Woont als Heeten Durft heeft tijdens de vergadering haar verhaal gedaan en zijn net als het Plaatselijk Belang blij met de nieuwe structuur, om zo onze krachten te bundelen.

 

Sloop en Nieuwbouw locatie Boerhof;

De eerste schetsontwerpen zijn besproken.

Stemming Germanenproject oostelijke rotonde Heeten;

Stemming is geweest, later deze maand zal de uitslag gepubliceerd worden via onze kanalen.

Nieuwbouwplannen St. Bernadette;

Mijnplein bestuurder Bart de Grunt heeft een presentatie gegeven over de toekomst van (nieuw)bouw van de basisschool in Heeten.

Herbestemming Kerk;

Bart Salden heeft de aanwezigen meegenomen in het project herbestemming kerk, waar locatieraad samen met een werkgroep bezig gaat om te kijken naar de toekomst van de kerk.

Heeten Durft;

Giny Hoogeslag-Wagemans heeft de plannen van 2022 besproken. Het schuiven van het budget betreft speelplekken en gemeentebegroting. Vervolgens heeft Jos Wijnberg ons enthousiast meegenomen met het digitaal dorpsplein. Een digitaal platform waar iedereen op de hoogte gehouden wordt van het laatste nieuws uit ons dorp d.m.v. een app.

Netwerkcommissie Jeugd en Sport (onderdeel Plaatselijk Belang Heeten);

Een groep van 4 jonge actievelingen hebben zichzelf kenbaar gemaakt als netwerkcommissie. @roy @chantal @luuk @jasper. Zij zijn begonnen met het benaderen van sportverenigingen om te horen of zij nog wat missen. Zij zullen het aantal verenigingen uitbreiden, dus wordt vervolgd.

Stichting wandel- & fietspaden Heeten en omstreken; 

Afgelopen jaren hebben wij als Heeten fantastische paden ter beschikking gekregen vanuit de Stichting. De komende jaren staat de stichting voor een zware opgave met het onderhoud. Zij zijn blij met het aantal leden. Mocht u nu denken: "Hé, ik wil donateur worden". Kijk hun website: https://www.padenheeten.nl/

Telgen fase 3

Henri Nijland heeft namens de HOV ons meegenomen in de plannen rondom de Telgen 3

We sloten de avond af met een hapje en een drankje.

 

Groet,
Plaatselijk belang Heeten


Uitnodiging

Op dinsdag 19 april om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) wordt in het KulturhusTrefpunt te Heeten de jaarvergadering gehouden. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

 

Het thema zal zijn: Hoe samen sterk verder?

Belangrijke actuele ontwikkelingen in het dorp zullen aan de orde komen.

 

Sluiting kerkgebouw

Het parochiebestuur Heilig Kruis heeft aangekondigd om de kerk in 2025 te gaan sluiten. Een werkgroep “Herbestemming Kerk” is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het kerkgebouw voor de Heetense gemeenschap te behouden.

Nieuwbouw Bernadetteschool

Het huisvestingsplan Onderwijs in Salland zegt dat het huidige schoolgebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Eind 2025  kan/moet er een nieuwe school staan.

Betaalbaar wonen

Binnenkort is het bestemmingsplan “De Veldegge” volgebouwd. Hoe staat het met nieuwe plannen? De stichting Heeten Woont zal een aantal interessante projecten presenteren.

Heeten Durft

De werkgroep “Heeten Durft” is actief met een aantal projecten, zoals de speeltuinen en het “Digitaal Dorpsplein”. De werkgroep zal uitleggen wat “Heeten begroot” inhoudt en zal een aantal projecten met u bespreken.

Stichting Germanen Heeten

Keuze kunstwerk op de provinciale rotonde aan de Holterweg
De Stichting Germanen Heeten heeft als sluitstuk van het project Oer-Vuur-IJzer drie “kunstenaars” gevraagd om een ontwerp te maken op de provinciale rotonde aan de Holterweg. Deze drie ontwerpen zijn inmiddels aan de stichting en adviescommissie Beeldende Kunst van Gemeente Raalte gepresenteerd.
Op de PB avond willen we ook de aanwezigen vragen om hun voorkeur kenbaar te maken. De maquettes van de drie ontwerpen zijn aanwezig en er zal een korte toelichting worden gegeven op elk ontwerp.
Iedere aanwezige krijgt een stemformulier waarop zijn of haar voorkeur kan worden aangegeven.
Na de besluitvorming zal de Stichting nog geruime tijd nodig hebben om de provinciale en gemeentelijke procedures en de financiering rond te krijgen voordat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Netwerkcommissie sport

Een aantal jongere Heetenaren zoekt de verbinding met de Heetense sportverenigingen. Zij willen in beeld brengen waar er knelpunten zijn en mogelijkheden aanreiken om samen sterker op te trekken.

Bestuurlijke aangelegenheden

De samenstelling van het bestuur en de gebruikelijke verslagen zullen met u besproken worden.

Einde bijeenkomst

Om 22.00 uur sluiten wij af met een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Jaarvergadering 24 maart 2020

 

Jaarvergadering gaat niet door

Om het risico van verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat de jaarvergadering op 24 maart 2020 niet door. 
Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt er een nieuwe datum ingepland.

Bestuur Plaatselijk Belang Heeten

 

Kom naar de jaarvergadering van PB Heeten. Laat je informeren en praat mee over actuele zaken in ons dorp. Samen staan we voor een leefbaar Heeten.


Uitnodiging jaarvergadering

Heeten Woont, Heeten Sport, Heeten Durft… Tijdens onze jaarvergadering krijg je meer informatie over deze actuele onderwerpen en presenteren we de resultaten van onze enquête over de woonbehoefte in Heeten. Daarnaast presenteren de werkgroepen Zicht op kerk in Heeten en de Stichting Germanen hun plannen.

Maar het belangrijkste punt is de nieuwe structuur van Plaatselijk Belang Heeten. Kom naar de vergadering om te zien wat dit betekent.

dinsdag 24 maart 2020 in Kulturhus Trefpunt
aanvang 20:00 uur (inloop 19.45 uur)

 

Agenda


1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige jaarvergadering*
4. Jaarverslag*
5. Financieel verslag* en verslag kascommissie.
6. Actuele ontwikkelingen in het dorp

 

Start nieuwe structuur PB Heeten
Er is veel energie gestoken in deze nieuwe structuur en de rol daarbinnen voor het PB. Bij de opstart wordt het PB ondersteunt door een groep betrokken Heetenaren. Uitgelegd zal worden hoe het werkt, wat het op kan leveren en wat er nog te doen is.

Presentatie enquête woonbehoefte
Jan Regelink namens Heeten Woont geeft een presentatie van de door PB georganiseerde enquête over de woonbehoeftes in ons dorp. Daarnaast komen de overige ontwikkelingen op het gebied van wonen aan de orde.

Heeten Sport
Tijdens de vorige jaarvergadering is de officiële aftrap verricht voor Heeten Sport.
Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en wat staat er op de planning voor de komende jaren. Jos Wijnberg licht toe.

Heeten Durft – Wulle trapt an!
Giny Wagenmans praat ons bij over de aftrap. Samen op weg naar een burgerbegroting 2020.


Zicht op de kerk in Heeten

Deze werkgroep praat ons kort bij met de stand van zaken

Stichting Germanen Heeten
Stichting Germanen Heeten presenteert haar Germanenproject “Oer-Vuur-IJzer”

7. Bestuur:
Gerard Jansen en John Schoorlemmer zijn periodiek aftredend en niet herkiesbaar.
Ayleen Aarnink-Kiekebosch is tussentijds aftredend.
Namen van kandidaten kunnen tot voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Deze kandidaat dient te worden gesteund door ten minste 5 leden.

8. Rondvraag.

Sluiting avond om circa 22.00 uur.

* Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in KulturhusTrefpunt
 

Tevens kunt u deze hieronder downloaden.

Jaarverslag 2019

Lees meer »

Jaarvergadering 2 april 2019

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

dinsdag 2 april 2019 in Kulturhus Trefpunt
aanvang 20:00 uur (inloop 19.45 uur)

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige jaarvergadering*
 4. Jaarverslag*
 5. Financieel verslag* en verslag kascommissie.
 6. Bestuursverkiezing:
  Er zijn geen bestuursleden aftredend.
  Het bestuur heeft 2 personen bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
  René Spitzen heeft zich kandidaat gesteld voor het onderdeel Ouderen en Zorg
  Marianne Mengers heeft zich kandidaat gesteld als penningmeester
  Namen van tegenkandidaten kunnen tot voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Deze kandidaat dient te worden gesteund door ten minste 5 leden.
  Binnen het bestuur zijn de functie van voorzitter, secretaris, bestuurslid landbouw/buitengebied en cultuur/welzijn vacant.
 7. Actuele ontwikkelingen in het dorp
 8. Rondvraag.

Gemeente Raalte
Gerria Toeter wethouder gemeente Raalte wil kennis maken met de bevolking van Heeten.
Jeannet Kleine Schaars wil u informeren over het kernteam en de KR8 van Raalte

20:45 uur

Lees meer »

Jaarvergadering 20 maart 2018

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

dinsdag 20 maart 2018 in Kulturhus Trefpunt
aanvang 20:00 uur (inloop 19.30 uur)

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige jaarvergadering*
 4.  Jaarverslag*
 5. Financieel verslag* en verslag kascommissie.
 6. Bestuurssamenstelling Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Johan Severijn, Gerda Bruggeman en Jacquelien Alferink.
  Het bestuur heeft Ayleen Kiekebosch bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
  Binnen het bestuur zijn de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant.
 7. Actuele ontwikkelingen in het dorp
 8. Plaatselijk Belang Heeten anno 2018, wat is de veranderende rol van PB in Heeten
 9. Rondvraag.
Lees meer »