Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Volkstuinvereniging Heeten

Lidmaatschap

Zo gauw je een kavel aangeboden wordt en deze aanvaardt, word je lid van de Volkstuinvereniging. Je wordt geacht je aan de spelregels te houden die zowel in de statuten als in het huishoudelijk reglement zijn vast gelegd.

Lees meer »