Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Duurzaam Heeten - Energiek Heeten

Energie, Sociale en Economische Duurzaamheid

Energiek Heeten is een werkgroep van Duurzaam Heeten met als doel:

De inwoners van Heeten enthousiast maken voor een duurzame leefomgeving
met name gericht op het gebied van de energie huishouding


Wij willen dit doel bereiken door middel van:

 1. Het stimuleren van het gebruik van zonnestroominstallaties voor particuliere stroomopwekking.

Hiervoor wordt maandelijks een spreekuur gehouden:

elke 1e dinsdagavond van de maand, 20:00 – 21:00 uur in KulturhusTrefpunt 

  • Onderwerpen die op het spreekuur aan de orde komen:
  • voorlichting geven over allerlei zaken rondom zonnestroominstallaties
  • behulpzaam zijn bij BTW teruggave van zonnestroominstallaties
  • adviseren over de duurzaamheidslening
  • Informatie salderingsregeling
  • adviseren over subsidieregelingen
  • Vergelijken van aangeboden offertes voor zonnestroominstallaties

2. Het stimuleren van het verbeteren van de isolatiewaarde van woningen in Heeten.

Hiervoor wordt in 2017 een buurtactie gestart in samenwerking met Buurkracht

Het doel is om woningen van deelnemers aan deze actie minimaal 1 niveau op het energielabel te laten stijgen en de deelnemers daarbij te voorzien van deskundig advies en informatie

 

Agenda Energiek Heeten

Spreekuur in het KulturhusTrefpunt

Dag Datum Tijd
dinsdag 07-01-2020 20:00 – 21:00
dinsdag 04-02-2020 20:00 – 21:00
dinsdag 03-03-2020 20:00 – 21:00
dinsdag 07-04-2020 20:00 – 21:00
dinsdag 05-05-2020 20:00 – 21:00
dinsdag 02-06-2020 20:00 – 21:00

De werkgroep bestaat uit :
Janet Besten
Jan Oostewechel
Jan Schonenberg
Loeck Tomassen

Email: energiek@duurzaamheeten.nl