Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Nieuwsbrief december 2020

Gepubliceerd op 15 december 2020 om 18:32

Waarom Plaatselijk Belang Heeten?

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging, die streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten en haar buitengebied. Hierbij staat het algemeen belang van Heeten en haar inwoners voorop. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en te werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden.
Plaatselijk Belang Heeten heeft een verbindende en aanjagende rol.
Zij onderhoudt actief contact met verenigingen, organisaties en bedrijfsleven in Heeten. Zij organiseert jaarlijks een afstemming tussen deze partijen. Is initiatiefnemer om het plan eens in de 2 á 3 jaar te actualiseren. Is adviseur en klankbord voor zowel mensen, organisaties en initiatieven uit Heeten als voor de gemeente. Zet zich actief in om netwerk en inspiratie op te doen van buiten het dorp. Plaatselijk belang beheert ook daarnaast het “Dorpsfonds Heeten”.

Kerstboom

Dit jaar staat er een prachtige kerstboom op het Dorpsplein. Een aanwinst in deze donkere tijd in aanloop naar Kerst. Op initiatief van een tweetal inwoners en met financiële ondersteuning van enkele Heetense Ondernemers en Plaatselijk Belang is de boom geplaatst.

Oud en nieuw

Vanwege de Corona-pandemie is het helaas niet mogelijk om tijdens oud en nieuw een activiteit te organiseren.

Jaarvergadering

De jaarvergadering kon dit jaar vanwege de beperkingen door het Covid19 virus niet gehouden worden. De agenda, het (financiële) jaarverslag en het programma staan vermeld op de website. Voor de aftredende bestuursleden zijn geen vervangers gevonden en ook heeft zich niemand kandidaat gesteld. Wij stellen voor om het boekjaar middels deze brief af te sluiten en daarvoor uw goedkeuring te vragen. Vragen kunnen per mail of per brief gesteld worden.

Bedanken vrijwilligers

Via deze nieuwsbrief willen we alle vrijwilligers bedanken voor alle mooie initiatieven die dit jaar in Heeten hebben plaatsgevonden. Zonder al deze vrijwilligers zouden initiatieven zoals het aanlichten van de kerk niet gerealiseerd worden. We mogen trots zijn hoe we samen het dorp leefbaar en levendig houden.

Aanmeldingen nieuwsbrief

We zijn erg enthousiast over de vele aanmeldingen die we hebben ontvangen voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief of als lid kan via onze website 

We wensen iedereen veel gezondheid, fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

Plaatselijk Belang Heeten


«   »