Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Nieuwsbrief 1 - 2018

Gepubliceerd op 19 december 2018 om 10:06

Waarom Plaatselijk Belang Heeten?

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging, die streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten en haar buitengebied. Hierbij staat het algemeen belang van Heeten en haar inwoners voorop. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en te werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden.
Plaatselijk Belang Heeten heeft een verbindende en aanjagende rol.
Zij onderhoudt actief contact met verenigingen, organisaties en bedrijfsleven in Heeten. Zij organiseert jaarlijks een afstemming tussen deze partijen. Is initiatiefnemer om het plan eens in de 2 á 3 jaar te actualiseren. Is adviseur en klankbord voor zowel mensen, organisaties en initiatieven uit Heeten als voor de gemeente. Zet zich actief in om netwerk en inspiratie op te doen van buiten het dorp. Plaatselijk belang beheert het “Dorpsfonds Heeten”.

 

Eerste Lening Dorpsfonds gaat naar Zwembad

Sinds 2017 beheert Plaatselijk Belang Heeten het Dorpsfonds Heeten. De eerste lening die hieruit wordt verstrekt gaat naar de Stichting Zwembad Heeten en bedraagt € 25.000,-. Huub Klein Koerkamp, voorzitter zwembad: “Wij hebben een sluitende begroting voor de grootschalige vernieuwing van het zwembad. Probleem is dat we een behoorlijk deel van de dekking pas achteraf ontvangen: we moeten dat eerst voorschieten. De lening van het Dorpsfonds is hiervoor een prachtige overbrugging. Geen rentekosten, en zodra we alles hebben afgerekend kan het bedrag weer terug in het fonds. Voor een volgend initiatief!”

Het fonds is tot stand gekomen vanuit de voormalige Stichting Duurzaam Heeten. Organisaties uit Heeten kunnen een tijdelijke lening uit het fonds aanvragen tegen 0% rente. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn.” Meer informatie over het fonds is te vinden op de website van Plaatselijk Belang: www.pbheeten.nl.

 

Oud en nieuw

Zoals velen van jullie hebben gezien is via het kevertje en sociale media een flyer verspreid over het programma rondom oud en nieuw. Er is overdag een top 2000 café in het KulturhusTrefpunt waarbij iedereen van harte welkom is. Om 00:30 uur begint de jaarlijkse vuurwerkshow met een glas champagne en aansluitend aan de vuurwerkshow opent Brasserie Dertien haar deuren voor een feestelijke start van het nieuwe jaar. Deze dag wordt georganiseerd en ondersteund door de Treffers, Plaatselijk Belang, de HOV en Brasserie Dertien. Lees meer

 

Jaarvergadering

De jaarvergadering is op dinsdag 2 april 2019 om 20.00 uur in het KulturhusTrefpunt. Inloop vanaf 19:45 uur. De koffie staat voor u klaar. Alle leden zijn van harte welkom.

 

Bedanken vrijwilligers

Via deze nieuwsbrief willen we alle vrijwilligers bedanken voor alle mooie initiatieven die dit jaar in Heeten hebben plaatsgevonden. Zonder al deze vrijwilligers zouden initiatieven van de buurtbus en de renovatie van het zwembad niet gerealiseerd kunnen worden. We mogen trots zijn hoe we samen het dorp Heeten leefbaar en levendig houden.

 

Aanmelden nieuwbrief

We zijn erg enthousiast over de vele aanmeldingen die we hebben ontvangen voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief of als lid kan via onze website

 

 


 »