Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

NIEUWSBRIEF JUNI 2022

Op 19 april 2022 werd in een bomvol KulturhusTrefpunt na ruim 2 jaar een jaarvergadering gehouden. Gepresenteerd werd de nieuwe structuur van Plaatselijk Belang Heeten (PB) ondersteunt door een aantal betrokken bestuurders. De huidige bestuursleden zijn Marianne Megens, Luc Wesselink en René Spitzen. Binnenkort wordt het bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden. Gerard Jansen, Ayleen Aarnink-Kiekebosch en John Schoorlemmer zijn in ‘Coronatijd’ afgetreden, echter Gerard Jansen verricht op de achtergrond nog veel administratieve werkzaamheden. Marie-José Harink onderhoudt de website van PB.

Lees meer »

Nieuwsbrief december 2020

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging, die streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten en haar buitengebied. Hierbij staat het algemeen belang van Heeten en haar inwoners voorop. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en te werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden.Plaatselijk Belang Heeten heeft een verbindende en aanjagende rol.Zij onderhoudt actief contact met verenigingen, organisaties en bedrijfsleven in Heeten. Zij organiseert jaarlijks een afstemming tussen deze partijen. Is initiatiefnemer om het plan eens in de 2 á 3 jaar te actualiseren. Is adviseur en klankbord voor zowel mensen, organisaties en initiatieven uit Heeten als voor de gemeente. Zet zich actief in om netwerk en inspiratie op te doen van buiten het dorp. Plaatselijk belang beheert ook daarnaast het “Dorpsfonds Heeten”.

Lees meer »

Nieuwsbrief 3 - 2019

Vanaf begin november wordt de woonbehoefte van zowel jong als oud in Heeten gepeild d.m.v. een enquête. Het is voor ons dorp van groot belang dat zoveel mogelijk Heetenaren deze enquête invullen. Velen hebben dit al gedaan. Begin januari 2020 wordt de enquête afgerond.We hopen op een grote deelname zodat de resultaten representatief zullen zijn. De resultaten worden teruggekoppeld aan Heeten en gedeeld met de gemeente Raalte en Salland Wonen.Via onderstaande link kunt u deelnemen aan de enquête. Invullen duurt maximaal 5 minuten.Wij willen iedereen bedanken voor het invullen.

Lees meer »

Nieuwsbrief 1 - 2018

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging, die streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten en haar buitengebied. Hierbij staat het algemeen belang van Heeten en haar inwoners voorop. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en te werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden.Plaatselijk Belang Heeten heeft een verbindende en aanjagende rol.Zij onderhoudt actief contact met verenigingen, organisaties en bedrijfsleven in Heeten. Zij organiseert jaarlijks een afstemming tussen deze partijen. Is initiatiefnemer om het plan eens in de 2 á 3 jaar te actualiseren. Is adviseur en klankbord voor zowel mensen, organisaties en initiatieven uit Heeten als voor de gemeente. Zet zich actief in om netwerk en inspiratie op te doen van buiten het dorp. Plaatselijk belang beheert het “Dorpsfonds Heeten”.

Lees meer »