Jaarvergadering 2017


Zwembad, sportpark, inbraakpreventie en dorpswhatsapp in jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

 

Dinsdag 28 maart 2017 houdt uw Plaatselijk Belang Heeten haar jaarvergadering.
Naast het officiële gedeelte hebben we een interessant programma voor elke Heetenaar. Er is een presentatie over een duurzaam en energieneutraal zwembad in Heeten en de nieuwe stichting ”Heeten Sport” geeft uitleg over de ontwikkelingen op het sportpark.
Verder zal er gesproken worden over woninginbraakpreventie en over het opzetten van een DorpsWhatsApp.


U bent allen van harte welkom in het Kulturhus Trefpunt.

 

Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten Dinsdag 28 maart 2017 in Kulturhus Trefpunt
Aanvang: 20.00 u.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige jaarvergadering
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag en verslag kascommissie
6. Bestuurssamenstelling

Tussentijds aftredend: Marita Veldscholte
Periodiek aftredend: Wijnand Schrijver
Periodiek aftredend en herkiesbaars:, Gerard Jansen, John Schoorlemmer, Jacquelien Alferink en Johan Severijn

7. Diverse actuele ontwikkelingen in het dorp
8. Rondvraag