Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

In Raalte wil politiek ‘als een blok’ achter de boeren staan: ‘Steun degenen die wél blijven’

Gepubliceerd op 8 september 2021 om 11:41

De opmerking dat boeren misschien wel onteigend moeten worden om de stikstofcrisis het hoofd te bieden, heeft ook in Raalte veel stof doen opwaaien. De fractie van BurgerBelangen (BB) pleit voor een positief lokaal boerenbeleid, in plaats van het ‘stadse geneuzel uit Den Haag’. ,,Waarom geen focus op de boeren die wel doorgaan?’’, zegt BB-fractievoorzitter Ben Nijboer.


Nijboer noemt het 'raar’ dat het landelijke beleid steeds uitgaat van stoppende boeren. ,,Er wordt te veel vanuit Den Haag bedacht. Wij pleiten al langer voor een lokaal agrarisch beleid. Focus je nou op boeren die wel doorgaan en stimuleer hen richting een duurzame toekomst’’, zegt Nijboer.

BurgerBelangen denkt aan een lokale stimuleringsregeling voor meer weidegang, of het opslaan van duurzame energie op boerenbedrijven. ,,We willen graag met LTO en de boeren zelf nadenken over dergelijke lokale regelingen om het lokale boeren makkelijker te maken. Met een positieve insteek. Boeren doen hier al veel aan innovatie en krijgen steeds weer een tik uit Den Haag. Wij willen laten weten dat wij achter ze staan.’’

Korte voedselketen
Jan Schokker, fractievoorzitter van GemeenteBelangen en zelf agrariër, kan het niet anders dan eens zijn met de woorden van Nijboer. ,,We moeten er, ook lokaal, voor zorgen dat boeren perspectief hebben. Gelukkig is het Raalter college ‘boerenminded’.’’

Volgens Schokker kan de lokale politiek zeker een positief verschil maken voor agrariërs. ,,Je kan de korte voedselketen stimuleren, door boerderijwinkels te steunen. Ook als het gaat om vergunningverlening kan je een verschil maken voor boeren. Wij willen wel een verbindende factor zijn, in tegenstelling tot Den Haag. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat er zoveel boeren willen stoppen, dat het probleem zichzelf oplost.’’

Jan Schokker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. © Gerard Vrakking


Betere regelingen
Ook CDA’er Jeroen Neimeijer is zelf boer, mét een scherpe mening over de laatste geluiden uit Den Haag. ,,Om te beginnen zijn wij tegen onteigening. Er moet eigenlijk een grotere pot geld komen. Er zijn zoveel boeren die willen stoppen, maar regelingen zijn niet interessant genoeg om te kunnen stoppen. Dat zou al één manier zijn om het interessanter te maken. Kijk in mijn sector, de varkenshouderijen. Tijdens de saneringen was er erg veel animo, maar de regeling viel enorm tegen. Als je daar al goed beleid op maakt heb je al een grote stap te pakken.’’

Neimeijer gaat mee in de gedachten van BurgerBelangen en GemeenteBelangen. ,,Er moet altijd ontwikkelruimte blijven voor boeren en die is er nu niet. Alles is op slot en de boer die vooruit wil, kan niet verder. Geen vooruitgang is geen stap extra richting een beter milieu en betere dierenwelzijn.’’

Producten in regio houden
Ralph Mulders van GroenLinks pleit liever voor fundamentele veranderingen in de voedselsector. ,,We moeten af van industriële boeren die niet op het industrieterrein zitten. We weten allemaal dat het heen en weer slepen van producten via Nederland niet te redden valt op de lange termijn. Zo’n klein land dat zoveel exporteert is niet haalbaar. Daar moet wat mee gebeuren. Het huidige landbouwsysteem wordt met hand en tand verdedigd door de sector, maar dat is niet de toekomst.’’

In het ideaalbeeld van Mulders, moeten er niet minder, maar juist méér boeren in

Ralph Mulders, fractievoorzitter van GroenLinks Raalte en tevens wijnboer. © Rob Voss

 

Bron de Stentor


«   »