Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Overijssels Kanaal wordt snelle fietsverbinding tussen Deventer en Raalte: nu nog een oplossing voor oversteek N332

Gepubliceerd op 28 maart 2021 om 17:41

Langs 95 procent van het Overijssels Kanaal in Deventer en Raalte ligt al een fietspad. Kleine moeite om de resterende 5 procent aan te leggen en een snelle fietsverbinding tussen Deventer en Raalte te maken, lijkt het. Raalte krijgt nu 37.500 euro van de provincie Overijssel om te onderzoeken of een snelfietsroute langs het kanaal mogelijk is.

Daarmee zou fietsverkeer tussen beide gemeenten aanzienlijk worden verkort. In 2006 is het laatste nieuwe deel van 3,5 kilometer aangelegd. En daarvoor is tussen 1984 en 1989 al eens 10 kilometer verhard. Met de uitbreiding van 2006 ligt er nu uiteindelijk ruim 16 kilometer fietspad langs het Overijssels Kanaal. De route begint in Deventer net achter de nieuwe Intratuin en eindigt in het centrum van Raalte.

Onderweg moet de fietser een paar keer van het kanaal afwijken of een bruggetje oversteken. Als die hobbels verdwijnen, vergt het geen uur meer om van Raalte naar Deventer te fietsen of andersom. In een redelijk normaal tempo.

Fantas­tisch als hier nu na vijftien jaar een snelfiets­pad zou kunnen komen. 95 procent ligt er al.

Jonny Hollander, In 2006 voorzitter van Recreatiegemeenschap Salland.
Er is een aantal struikelblokken, weet Jonny Hollander. Hij was destijds voorzitter van Recreatiegemeenschap Salland en opdrachtgever van de aanleg. ,,Het is zo ontzettend jammer dat het plan toen bij 95 procent in de ijskast beland is. Fantastisch als hier nu na vijftien jaar een snelfietspad zou kunnen komen.”

Want langs een klein deel van het kanaal kan niet worden gefietst. ,,Dat had te maken met particulier bezit. En dan werden hoogteverschillen te groot: fietsers zouden over wallen moeten. We kregen het net niet rond. We legden een recreatief pad aan en dan gaat het erom of grondbezitters het je gunnen. Als je er een snelfietsroute van maakt - en dus een hoofdroute - heb je veel meer rechten en plichten, ook wat betreft veiligheid. Dan kun je als gemeente gaan praten over onteigening.”

Oversteek van provinciale weg
Maar het grootste knelpunt is de oversteek van de provinciale weg N332, tussen Raalte en Heeten. Waar de provinciale weg het water kruist, zullen ook de snelle fietsers straks de 80 kilometerweg moeten oversteken. En een gelijkvloerse kruising met een provinciale weg lijkt geen optie. Een installatie met verkeerslichten is bovendien een remmende factor voor de snelheid van de fietsroute en daarmee het succes. Daarom moet de gemeente onderzoeken of een tunnel een haalbare investering is.

De gemeente Raalte wil eerst de plannen voor het onderzoek in de gemeenteraad bespreken, voordat de wethouder Dennis Melenhorst uitleg wil geven over de fietspadideeën.

Onderzoek naar snelfietsroute tussen Deventer en Raalte langs Overijsselsch Kanaal © Anke Arts


«   »