Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Aanleg van pad in De Veldegge Heeten roept ook afkeuring op

Gepubliceerd op 16 juli 2019 om 10:15

Het fiets-/voetpad in de Heetense wijk De Veldegge moet komen tussen de Houtskoolstraat (verlengde Sinterstraat) en de Johannalaan. De foto is genomen vanaf de Houtskoolstraat richting Johannalaan. © Gerard Vrakking

 

In de woonwijk De Veldegge in Heeten leeft de wens voor een fiets-/voetpad aan de noordkant in dit woongebied. Nu het idee is gelanceerd om zo'n verbinding te creëren, stuit dat sommige bewoners tegen de borst. Ze zijn tegen het plan in het geweer gekomen.

Voor bewoners van De Veldegge in Heeten ontstaat met het aanleggen van het fiets-/voetpad een veiligere route vanuit en naar hun woonwijk. Fietsend of wandelend kunnen ze dan het pad volgen dat moet komen tussen de Houtskoolstraat (verlengde Sinterstraat) en de Johannalaan. Nu zijn ze aangewezen op de route langs de drukkere Holterweg.

 

Basisschool
De beoogde fiets-/voetverbinding zorgt ook voor een kortere reistijd. Om bijvoorbeeld de basisschool en het sportpark te bereiken, zijn bewoners van De Veldegge dan korter onder weg. Voorstanders van het pad voeren verder aan dat de nieuwe verbinding meer uitnodigt om door de wijk te wandelen. Nu loopt de route door de wijk 'dood’.

Ondanks deze voordelen staan niet alle bewoners van De Veldegge te juichen. Vier bezwaren zijn tegen het ontwerpbestemmingsplan, waarin de aanleg van het pad is opgenomen, naar het gemeentehuis gestuurd. In hun protest stippen deze bewoners - van wie de namen door de gemeente geanonimiseerd zijn - veelal dezelfde thema's aan.

Achtertuin
Zo geven ze aan dat ze door de komst van het fiets-/voetpad in hun privacy worden aangetast. De beoogde verbinding voert volgens hen langs de achtertuin van aangrenzende woningen. Voorbijgangers - wandelaars en fietsers - hebben straks een directe inkijk in de tuin en het huis van aanwonenden, melden de bezwaarmakers.

Ze vrezen veel geluidsoverlast door gebruikers van het pad. Bang zijn ze ook dat de verbinding het ontstaan van een hangplek voor jongeren in de hand werkt. Bezwaarmakers gaan er tevens vanuit dat hondenbezitters het pad zullen ontdekken. ,,De overlast die hieruit voortkomt, is voor mij ontoelaatbaar’’, geeft een bewoner aan.

Waardedaling
Volgens bezwaarmakers zal hun woning in waarde dalen, als het pad er komt. Ze vinden bovendien dat er voor de ontsluiting van De Veldegge een goed alternatief is: de route via de Holterweg.

Plaatselijk Belang Heeten vindt de aanleg van het fiets-/voetpad tussen de Houtskoolstraat en de Johannalaan gewenst. ,,Het is dan minder gevaarlijk dan op de route via de Holterweg’', zegt het bestuurslid John Schoorlemmer van de belangenorganisatie. ,,Bovendien is voor de bewoners uit De Veldegge dankzij het pad de afstand naar de basisschool en het sportpark korter.’’

Samenspraak
Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat Raalte in gesprek is met de bewoners, voor- en tegenstanders van het pad. ,,In een eventuele tweede fase wordt in samenspraak met de betrokkenen gekeken naar hoe we het pad én de omgeving eromheen inrichten. Dat is op dit moment niet aan de orde.’’

Het PB-bestuurslid Schoorlemmer gaat ervanuit dat de bezwaarmakers en de gemeente samen de plooien gladstrijken. ,,Met gezond verstand moeten ze er samen uit kunnen komen.’’

 


«   »