Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Veteranen Heetense Ondernemers Vereniging maken plaats voor nieuwe generatie

Gepubliceerd op 9 januari 2019 om 16:15

Foto: Martijn Elders (links) is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van de HOV (Heetense Ondernemers Vereniging). Rechts Geert Simons en Laurens Loohuis die samen meer dan 60 jaar aan het roer van de vereniging stonden.

‘Verwacht niet dat we nu alles anders gaan doen’

 

HEETEN – Het was ook wel de hoogste tijd voor verjonging en vernieuwing, zo lacht Geert Simons (63), tot 1 januari nog voorzitter van de HOV (Heetense Ondernemers Vereniging). Samen met penningmeester Laurens Loohuis (53) heeft hij het stokje overgedragen aan een nieuwe generatie Heetense ondernemers, onder aanvoering van de 37-jarige Martijn Elders. “Die kan mooi nog flink wat jaren mee”, zo krijgt Elders meteen te horen van de twee vertrekkende bestuursleden.

 

Beide vertrekkende bestuursleden kunnen buigen op een lange loopbaan bij de HOV. Loohuis, geboren en getogen in het Twentse Fleringen, was zo’n twintig jaar bestuurlijk actief voor de HOV. Simons doet daar nog een flink schepje bovenop. Al in 1977 werd hij bestuurslid bij wat toen nog winkeliersvereniging Hemi (Heetense Middenstand) heette. “Mijn vader was destijds voorzitter en die vond dat ik ook wel wat kon doen”, zo herinnert Simons zich nog.

 

“De Hemi was een echte winkeliersvereniging met zo’n 35 leden. Heeten had toen nog zo’n 35 winkels. Vaak werden die gecombineerd met kleine bedrijfjes aan de achterkant, maar die kwamen steeds meer in de knel. In 1989 werd daarom de HOV opgericht met zo’n 60, 65 leden. Nu zijn dat er ruim 50, pakweg driekwart van de Heetense ondernemers en winkeliers. Directe aanleiding was de strijd destijds om een goed bedrijventerrein in Heeten te krijgen. Dat heeft zeker zo’n 10, 15 jaar geduurd. Destijds had de gemeente Raalte nog niet altijd tijd en aandacht voor onze belangen.”

 

“De HOV is net als de Hemi wel altijd nauw betrokken gebleven bij zaken als de intocht van de Sint en zegel- en andere winkelacties. En niet te vergeten voor de sfeer in het dorp met verlichting tijdens de feestdagen en bloemen in de zomer. Nu betalen we dat soort zaken en laten de uitvoering vaak over aan speciale comités of werken samen met bedrijven.”

 

Elkaar kennen
Loohuis was zo’n twintig jaar bestuurslid van de HOV, waarvan de laatste tien jaar als penningmeester. De import-Heetenaar heeft dat vrijwillige bestuurswerk altijd belangrijk gevonden. “Het is heel goed om je collega-ondernemers in het dorp te leren kennen, zeker als je zoals ik toen hier nieuw bent. Nog steeds is elkaar kennen en netwerken een belangrijke zaak bij onze vereniging. Ik denk zeker dat we elkaar hier in het dorp goed kennen, maar weten we ook altijd wat die collega-ondernemer precies doet achter die bedrijfsdeuren?”

 

“De wereld is kleiner en sneller geworden. We zijn ook wat meer individualistischer ingesteld dan vroeger. Toch blijft de basis van de HOV dat we elkaar goed willen kennen’,’ zo vult Simons aan. En dat geldt ook richting de collega-ondernemersverenigingen in de andere dorpen in de gemeente Raalte. “Een paar jaar geleden scoorde de gemeente Raalte erg slecht in dat MKB-onderzoek. Als gezamenlijke ondernemersverenigingen in Raalte zijn we echt de strijd aangegaan. Nu merk je dat die houding bij de gemeente sterk verbeterd is. Zoiets moet je ook niet alleen vanuit Heeten doen, maar juist samen met bijvoorbeeld de grotere KRW (Kring Raalter Werkgevers, red) en de andere ondernemersverenigingen. Die samenwerking met de hele regio is belangrijker dan vroeger.”

 

Wethouders
Dat Heeten ook de woonplaats is van twee van de vijf Raalter wethouders (Wout Wagenmans van GB en Jacques van Loevezijn van het CDA, red) lijkt op het eerste gezicht een fiks voordeel. “Dat valt op zich mee. Natuurlijk, als je Wout of Jacques op straat tegenkomt, dan maak je snel even een praatje, dat is dan makkelijk. Op het uiteindelijke resultaat heeft dat echter weinig effect. Dat zou ook niet kunnen. Je ziet trouwens dat ondernemers in Heeten zelf sneller naar de gemeente stappen, daar veel beter geholpen worden en gehoor krijgen. Vroeger moesten wij als HOV vaker bemiddelen en een lokale ondernemer in contact brengen met de gemeente”, zo weten Simons en Loohuis nog.

 

Martijn Elders is afgelopen anderhalf jaar klaargestoomd als de nieuwe HOV-preses. “Je kunt inderdaad zeggen dat er een nieuwe generatie aan het roer staat. Dat is meteen een goed moment om ons te gaan bezinnen over waar de HOV voor staat en voor wil staan. Wat zijn onze kerntaken, wat verwachten de ondernemers en de bewoners van ons, hoe zorgen we voor een goed ondernemersklimaat in Heeten? Verwacht in ieder geval niet dat we nu opeens alles heel anders gaan doen, dat er revolutie uitbreekt of zo. Natuurlijk blijven we betrokken bij zaken als de intocht van de Sint en de sfeerverlichting in het dorp, maar we willen wel alles goed op een rijtje zetten en zeker niet op de automatische piloot doorgaan. De rol van de ZZP’er is bijvoorbeeld in deze tijd steeds groter geworden.”

 

Kleinschalig
Terugblikkend hebben Simons en Loohuis, die ongetwijfeld nog vaak als vraagbaak zullen worden gebruikt door het nieuwe bestuur, een goed gevoel over hun HOV-periode. “Natuurlijk, er zijn ook in Heeten minder winkels dan vroeger, maar we hebben nog ongeveer dezelfde voorzieningen. Zolang er voldoende bedrijventerrein is en er nieuw huizen worden gebouwd, zodat het inwoneraantal stabiel blijft, denk ik dat Heeten zich ook in deze internettijd kranig staande zal houden. Als HOV hebben we gelukkig altijd veel steun van bewoners en ondernemers gehad. En zeker ook van Plaatselijk Belang, vaak overlappen onze werkterreinen elkaar. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk nooit hele gekke dingen gevraagd. Een bedrijventerrein van 25 ha en 500 huizen per jaar erbij, dat soort dingen. Dat past ook helemaal niet bij Heeten. Kleinschalig, samenwerken, geen te grote broek aantrekken, elkaar wat gunnen en overleggen, dat hoort wel bij ons dorp. En dus bij de HOV.”

 


«   »