Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Inspanningen voor de patrijs Heeten

Gepubliceerd op 29 augustus 2018 om 18:41

Jagers richten pijl op hart van boerin uit liefde voor de patrijs

Ben en Theo Wichers Schreur uit Heeten begonnen twintig jaar geleden met hun inspanningen voor de patrijs. ,,Er werd toen geld ingezameld voor het behoud van de olifant, terwijl in Salland de patrijs dreigde uit te sterven."

 

De gebroeders Ben en Theo Wichers Schreur gaan één dag per jaar op jacht. De overige 364 dagen van de scheurkalender knallen beide leden van de Wildbeheereenheid Heeten door Salland voor natuurbehoud in het algemeen en bescherming van de patrijs in het bijzonder. Als ware Cupido's jagen zij op boerinnen, van wie er steeds meer hun echtgenoot zo ver krijgen om een strookje land beschikbaar te stellen tot toekomstig geluk van de akkervogel.

 

Spekhoek

De gebroeders Wichers Schreur telden twintig jaar geleden nog slechts vijf patrijzen in de Spekhoek, een buurtschap van Heeten. Daarop besloten zij om kruiden en planten in te zaaien op een strook grond, die hun kameraad Herman Wagenmans daartoe beschikbaar stelde.

Sindsdien bleven zij buurtgenoten bestoken om minder rendabele strookjes land, bermen en droge sloten ten bate van de patrijs beschikbaar te stellen. De gebroeders bespaarden kosten noch moeite. Inmiddels heeft hun landjepik ten bate van de patrijs geleid tot vijftien lapjes grond waarop ze kruiden mogen inzaaien. Hun inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven, want andere leden van de Wildbeheereenheid Heeten en de werkgroep Patrijs van Salland volgen het goede voorbeeld.

 

Wegwerpgebaren

De pioniers hebben een beproefde methode ontwikkeld om ook boeren zo ver te krijgen. Vanwege de zich opstapelende regelgeving beantwoordt een boer elk verzoek doorgaans met wegwerpgebaren. Daarom kiezen de gebroeders liever voor de omweg via diens echtgenote, wier hart sneller smelt voor de patrijs. Veelal met succes, want niet zelden beweegt een boerin haar echtgenoot tot het beschikbaar stellen van een overschietend hoekje.

Het echtpaar Schoorlemmer, dat een melkveebedrijf bestiert aan de Weseperweg in Heeten, geldt als de laatste verovering van beide jagers. De boerin had weinig overredingskracht nodig om haar eega zover te krijgen. Hij stelde medio mei twee stroken grond beschikbaar, al met al zo'n 1500 vierkante meter.

 

Mooi

Culinaire rijkdom voor de patrijs en een kleurrijk panorama van wuivende bloemen voor fietsers en andere passanten. ,,De natuur gaat mij ter harte en ik vind het mooi", meldt Jan-Willem Schoorlemmer. ,,Onder de bomen groeide toch niet veel gras. Ik raad het andere boeren van harte aan."

De nieuwe ambassadeur laat ook een strook gras bij de bosrand tijdens het maaien ongemoeid in de broedtijd van de patrijs (van eind april tot medio juni). ,,Ik krijg daar subsidie voor van het Agrarisch Natuur Collectief, maar daar word ik geen meneer van. Aan de andere kant lijden we er ook weinig schade door."

 

Kuikentjes

Mede door de inzet van de gebroeders Wichers Schreur heeft de patrijs in de Spekhoek wat meer vlees op de botjes gekregen. Vorig jaar telden de heren ruim veertig exemplaren. In de laatste lente nog zeven patrijzenpaartjes, maar die laten zich intussen door meerdere kuikentjes vergezellen. Een hennetje dat het op haar heupen krijgt, kan wel 29 eitjes leggen, al staakt zij haar bezigheden doorgaans na zo'n 16 stuks.

De patrijs heeft zijn beschermheren tijdens het tellen in het voorjaar een keer verrast. ,,We zenden dan in de paartijd het opgenomen geluid van een haantje uit. Nou, het kunnen dan felle rakkertjes zijn. We hebben het meegemaakt dat een haantje tot in de auto vloog om de concurrent uit zijn territorium te verdrijven."

 

Drijfveer

Ben en Theo hopen dat het leefgebied van de patrijs zich vanuit de Spekhoek steeds verder uitbreidt, zoals een olievlek op zee. Nee, zo verzekeren zij, niet om deze vogels in de toekomst weer in het vizier van hun geweer te krijgen. Hun drijfveer is hun liefde voor de patrijs. Daarom blijven zij hun pijlen richten op boerinnen.

 


«   »