Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

dinsdag 20 maart 2018 in Kulturhus Trefpunt
aanvang 20:00 uur (inloop 19.30 uur)

 

Agenda:

 1.   Opening
 2.  Mededelingen
 3.  Notulen vorige jaarvergadering*
 4.  Jaarverslag*
 5.  Financieel verslag* en verslag kascommissie.
 6.  Bestuurssamenstelling
   Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Johan Severijn, Gerda Bruggeman en Jacquelien Alferink.
   Het bestuur heeft Ayleen Kiekebosch bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
   Binnen het bestuur zijn de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant.
 7.  Actuele ontwikkelingen in het dorp
 8.  Plaatselijk Belang Heeten anno 2018, wat is de veranderende rol van PB in Heeten
 9.  Rondvraag.


20:45 uur Pauze


21:00 uur Burgerbegroting (Giny Hoogeslag)

 

Sluiting avond om circa 21.30 uur.

* Deze stukken liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in Kulturhus Trefpunt
Tevens kunt u deze downloaden op de site www.pbheeten.nl

PDF
Jaarvergadering 20 maart 2018 Notulen 2017
PDF [432.0 KB]

PDF
Agenda jaarvergadering 2017 2016 PB Heeten
PDF [179.0 KB]