Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

College wil meewerken aan de uitbreiding van bedrijventerrein De Telgen III

Gepubliceerd op 11 juni 2022 om 09:09

Het college heeft op 31 mei 2022 groen licht gegeven voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Telgen III in Heeten. Het gaat om een uitbreiding van circa 5 hectare. Daarmee wordt voorzien in de behoefte van het lokale bedrijfsleven om uit te kunnen breiden
in eigen kern.

De behoefte aan bedrijfsgrond blijkt ook uit het aantal geïnteresseerden dat zich nu al heeft gemeld. Geïnteresseerden die zich nog niet hebben gemeld, kunnen contact opnemen met ontwikkelaar Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. uit Rijssen.

Stedenbouwkundig ontwerp

Het plan sluit aan op het bestaande bedrijventerrein De Telgen II. Het nieuwe terrein wordt landschappelijk ingepast door de aanleg van een groenstrook aan de zuidzijde. Verder is er aandacht voor het behoud van fiets- en wandelpaden. Direct omwonenden en ondernemers zijn vooraf gevraagd om te reageren op het plan. Ook worden ze bij de uitwerking van het inrichtingsplan betrokken door de ontwikkelaar.

Vervolg

Nu het college groen licht heeft gegeven, kan de planologische procedure voor de herziening van het bestemmingsplan worden gestart. Het is de planning om later dit jaar het bestemmingsplan af te ronden en in 2023 te starten met uitvoering.

https://explorius.nl/projecten/de-telgen-iii-heeten

 


«   »