Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Historisch Heeten is bezig de geschiedenis van het onderwijs in Heeten in kaart te brengen.

Gepubliceerd op 13 december 2021 om 15:06

Historisch Heeten is bezig de geschiedenis van het onderwijs in Heeten in kaart te brengen. Het omvat de periode vanaf rond 1700 tot heden.
Het betreft de geschiedenis van de oude openbare school in het pand waar later slagerij Grondhuis is gehuisvest, de Aloysiusschool, de Sint Bernadetteschool, de Poggenbeltschool bij het Ruiten Dak, de openbare lagere school in Schoonheten, de VGLO, de dependance van de huishoudschool en de landbouwschool. De Bernadetteschool, die gefuseerd is met de Aloysiusschool, is nu de enig overgebleven school.

In 2022 wordt een boek uitgegeven waarin deze geschiedenis staat beschreven. Het zal worden geïllustreerd met o.a. klassenfoto’s.
In verband met de privacy vragen wij u schriftelijk aan te geven als u bezwaar mocht hebben tegen plaatsing van klassenfoto’s waar u op
staat afgebeeld. U kunt deze vraag ook voorleggen aan uw kinderen, die op een van de genoemde scholen hebben gezeten en staan
afgebeeld.

Voor inlichtingen en schriftelijke reacties kunt u terecht bij:
U kunt gegevens inleveren en inlichtingen inwinnen bij:
M. van Gaal, Het Wormer 12, telefoon: 381883
E-mailadres: mariusvangaal@gmail.com


«   »