Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Gemeente Raalte - Quick Scan Lokale Democratie

Gepubliceerd op 11 maart 2020 om 12:31

Beste allemaal,

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk?
Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

 

Om hier meer zicht op te krijgen, zet de gemeente Raalte de Quick Scan Lokale Democratie in.
U kunt deze online-vragenlijst invullen. We zijn benieuwd naar uw mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

 

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan, om later verder te gaan.

De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport.
Dat rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een nog betere lokale democratie.

Meer informatie staat er op https://www.raalte.nl/nieuws/gemeente-raalte-steekt-thermometer-in-lokale-democratie.

Namens het college en de raad

 

Zwolsestraat 16
8101 AC RAALTE
(0572) 347 799
info@raalte.nl
www.raalte.nl


«   »