Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Leader Kracht van Salland - Persbericht

Gepubliceerd op 16 februari 2019 om 13:39

Nog 300.000 euro van EU beschikbaar voor Sallandse initiatieven vanuit Leader
Flink aantal initiatieven zorgt voor goede ‘vibe’ in Salland

Met het Leaderprogramma 2015-2020 kan in totaal ongeveer 4 mln. euro in Salland worden geïnvesteerd. Hiervan komt 25% van de Europese Unie, 25% van provincie Overijssel, gemeenten en waterschappen en 50% van derden (eigen bijdrage, particulieren, fondsen, etc.). In de ‘pot’ zit nog 300.000 euro voor 2019 aan EU-budget. Provincie, gemeenten, waterschappen en derden leggen hier nog eens 900.000 euro bij als Salland met goede initiatieven komt. De Lokale Actie Groep roept daarom initiatiefnemers op om zich te melden.

 

Bijna 60 projecten met Leader-De Kracht van Salland
Al 59 lokale initiatieven in Salland konden startten met behulp van Leader-De Kracht van Salland. In de periode 2007 tot en met 2014 ontvingen 44 projecten een bijdrage via Leader. Van 2015 tot op vandaag konden 15 initiatieven aan de slag met een Leader-bijdrage. Alle projecten dragen bij aan een vitaal Salland.

 

Om welke projecten gaat het?
Het gaat om projecten die zich richten op de economische, ecologische en sociale versterking van het platteland. Op People, Planet en Profit dus! Met OZOverbindzorg bijvoorbeeld, behoudt de cliënt de regie over de zorg. Via een online systeem kunnen alle partijen die bij de zorg betrokken zijn met elkaar overleggen, maar de cliënt kan er ook zelf aan mee doen. Cindy Hobert van OZOverbindzorg: “De Leader-bijdrage was onmisbaar om het project op de rit te krijgen. Inmiddels staat OZOverbindzorg op ‘eigen benen’. Het project is erg succesvol: ook gemeenten buiten Salland sluiten zich aan, zoals Helmond, Apeldoorn, Harderwijk en Utrecht.”

 

Duurzaam zwembad Heeten
Geeft een plan een impuls aan People, Planet én Profit (integraliteit), dan maakt het meer kans op een bijdrage. Neem bijvoorbeeld het buitenzwembad in Heeten dat 100% op vrijwilligers draait. Deze ontmoetingsplek is belangrijk voor de sociale binding in Heeten en omgeving en kan met de Leaderbijdrage een grotere variatie aan activiteiten aanbieden. Voorzitter Huub Klein Koerkamp van het zwembad: “Door duurzaamheidsmaatregelen te treffen, wordt het zwembad het eerste energie neutrale buitenbad. Zo kunnen we de kosten verminderen en het toegangskaartje betaalbaar houden voor iedereen. Wij hebben een Leader-bijdrage van 95.000 euro ontvangen. Daarnaast hebben we andere financieringsbronnen aangeboord, zoals bijvoorbeeld een huis-aan-huis actie.”

 

Luttenberg in beweging
Het dorp Luttenberg weet Leader-De Kracht van Salland goed te vinden. Er werden al meerdere projecten gerealiseerd met behulp van een bijdrage. Herman Holtmaat, voorzitter van Stichting Sportbelangen Luttenberg: “Het meest recente project is een educatieve beweegroute in natuurgebied de Luttenberg. Er staan toestellen langs de route waarop je kunt spelen of sporten. Boven op de uitkijktoren heb je straks uitzicht over de Sallandse Heuvelrug. Ook zie je op verschillende plekken informatie over de natuur en wordt er iets verteld over de historische karresporen. Het is een aanwinst voor inwoners, bezoekers en toeristen die we zonder Leader niet hadden kunnen realiseren.”

 

Neem contact op!
Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de versterking van het platteland? Neem dan snel contact op met een van de LEADER-coördinatoren: Mireille Groot Koerkamp: telefoonnummer: (06) 22 46 61 31 of mireille@dekrachtvansalland.nl, of Giny Hoogeslag: telefoonnummer: (06) 13 48 89 37 of giny@dekrachtvansalland.nl.

 

Wat is Leader?
LEADER is onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Het huidige programma wordt uitgevoerd van 2015 tot en met 2020. Ook Salland heeft een Leader programma opgesteld, namelijk ‘LEADER-De Kracht van Salland’. De uitvoering van het programma in Salland ligt in handen van de Lokale Actie Groep, met vertegenwoordigers vanuit bijna alle sectoren.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Europa investeert in zijn platteland.


Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Giny Hoogeslag, Leadercoördinator, (06) 13 48 89 37 of giny@dekrachtvansalland.nl


«   »