Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Nieuwe privacywet

Gepubliceerd op 26 april 2018 om 10:28

.

NIEUWE PRIVACY WET OOK VOOR VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

Beste vereniging of stichting,

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving AVG over privacy van toepassing en ook verenigingen en stichtingen moeten hieraan voldoen. U registreert persoonsgegevens (bv de ledenadministratie) en moet daarom aan een ingewikkeld stelsel van Regels en Voorschriften voldoen. 

Het is een complex vraagstuk en het is van belang om op de hoogte zijn van de privacyregels om daar vervolgens ook naar te kunnen handelen. 

 

Het niet voldoen aan de voorschriften kan in het uiterste geval leiden tot boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens.. Vanuit Sportbonden en landelijke koepelorganisaties worden veel verenigingen en stichtingen ondersteund in deze opgave. Toch blijkt dat veel verenigingsbesturen en stichtingsbesturen graag wat extra ondersteuning willen en met vragen zitten.

Zowel de Raalter Uitdaging als de gemeente Raalte kregen de vraag vanuit verschillende hoek om voorlichting en ondersteuning te bieden en hebben de handen ineen geslagen en het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren voor alle geïnteresseerden. Mede namens wethouder Gosse Hiemstra vraag ik jullie aandacht hiervoor. 

Datum: 22 mei
Tijdstip: 19.30 tot 21.00
Locatie: Gemeentehuis – Raadzaal

Aanmelden via info@raalteruitdaging.nl of via 06 - 23 44 71 10 (Henny Zomer)


«   »