Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Burgerbegroting Heeten

Gepubliceerd op 21 maart 2018 om 21:33

Voorstel Burgerbegroting Heeten

Jaarvergadering PB Heeten, 20 maart 2018

Wat is burgerbegroting?

  • Vergelijk met huishoudboekje: deel is vaste lasten, deel is vrij besteedbaar. Gaat om dit laatste (en dan het deel dat ten behoeve van Heeten wordt besteed).
  • Voert verder dan dorpsbudget of initiatievengeld: als je ergens meer geld aan wilt besteden, moet je op iets anders moeten bezuinigen.
  • Burgerbegroting is de naam van het concept. Geen blauwdruk; invulling kan je op maat maken. Samen over hebben komend halfjaar: op welke manier kunnen we dit concept het best passend maken voor Heeten? Over welke onderwerpen willen we zelf beslissen en op welke manier?

 


«   »