Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Cursus Leer mij Salland kennen!

Gepubliceerd op 24 januari 2018 om 19:30

Wat is het?

Een cursus van zes avonden over Salland als geografisch gebied èn als culturele eenheid.
Bestemd voor nieuwe en ’oude’ inwoners van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.
Twaalf deskundige docenten vertellen u zowel algemeen als meer in detail, over de thema’s
geschiedenis, economie, cultuur en taal, duurzaamheid, dorpen, religie en landgoederen.
Mèt dagexcursie door Salland

 

6 avonden in voorjaar 2018 over:

  • geschiedenis
  • (agro)economie  
  • kunst en streektaal
  • kunst en streektaal
  • landschap en geologie
  • havezaten
  • dorpsgemeenschappen
  • religie 
  • duurzaamheid

 

LeerMijSallandKennen2018-1.jpg

Organisatie:

Werkgroep ‘Leer mij Salland kennen’,
IJssellandschap, Leader De Kracht van Salland
Zie ook www.ijssellandschap.nl

 


«   »