Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Stand van zaken (te) Lage vliegroutes

Gepubliceerd op 26 juli 2017 om 20:14


De laatste weken was er bijna dagelijks nieuws rondom de vliegroutes van en naar Lelystad. Zo is het u vast niet ontgaan dat er een routes komen boven vliegveld Teuge en de Aero Club Salland in Lemelerveld. De aangekondigde aanvliegroute langs Heeten is ook verschoven en gaat inmiddels over de zuidoostkant van ons dorp. De vliegtuigen zullen hier iets boven de 6.000 voet (ca. 1.800 meter) vliegen. 

Wat is de huidige stand van zaken (per 26 juli)?

Er lopen momenteel twee sporen:

  1. De politiek. Het Ministerie van I&M is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de vluchtroutes van en naar Lelystad. Het Commando der Strijdkrachten en Luchtverkeersleiding Nederland ontwerpen de vluchtroutes en geven een uiterst zwaarwegend advies aan het Ministerie van I&M. Provincie en gemeentes hebben geen enkele zeggenschap over het luchtruim. Op ambtelijk niveau trekt de gemeente Raalte samen op met Hellendoorn, Dalfsen, Steenwijkerland en de provincie Overijssel en zet volop in op een zodanig ontwerp van de vluchtroutes dat de (geluid)belasting op mens en milieu zo beperkt mogelijk is. Kortom: Hoe hoger hoe beter.

  2. De actiegroep Hoogoverijssel. Zij hadden al eerder aangegeven dat de vliegtuigen hoger over Overijssel moeten en kunnen gaan vliegen. Hiervoor is ruimte maar het luchtruim dient dan wel anders te worden ingedeeld. Hoger vliegen betekend minder geluidsoverlast, minder gevaar op voor botsingen met vogels en een lager brandstofgebruik doordat er meer in een glijvlucht wordt gedaald wat weer minder luchtvervuiling betekend. Plaatselijk Belang Heeten ondersteunt en werkt samen met deze actiegroep. Er is ook samenwerking gezocht met actiegroepen uit Friesland, Drenthe en sinds kort ook uit Gelderland. De acties bestaan uit het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer op 12 september en er wordt een stap naar de rechter voorbereidt.

 

DE AANVLIEGROUTES MOETEN OMHOOG EN ZE KUNNEN OMHOOG.

 

In november 2017 worden de vliegroutes van en naar Lelystad definitief vastgesteld. In de krant van 22 juli stond dat de staatssecretaris een second opinion laat uitvoeren naar de alternatieve vliegroutes die het recreatieve vliegverkeer in Oost Nederland moeten ontzien. Dit nieuwe plan zal meegenomen worden in het proces!
De reactie van de actiegroep Hoogoverijssel: “Een enorme erkenning voor de problemen die door de ons het afgelopen half jaar zijn aangekaart. We zijn er echter nog niet! We moeten ons nog steeds sterk blijven maken voor de meest optimale variant: herindeling van het luchtruim! Dus vasthouden wat we voor ogen hadden en doorgaan met de organisatie van het aanbieden van de petitie!”


Ga voor meer informatie over o.a. de vluchtroutes en voor het ondertekenen van de petitie naar de site: www.hoogoverijssel.nl. Het kost maar even tijd het is erg belangrijk dat de petitie door zo veel mogelijk mensen wordt gedragen.


Hoogoverijssel heeft ook geld nodig om de juridische procedures te kunnen starten. Gemeenten, bedrijven, Plaatselijke Belangen, natuurorganisaties en landgoederen worden hiertoe aangespoord maar ook u als burger kunt een bijdrage storten. Alle kleine beetjes helpen!! U kunt een storting doen ten name van Stichting Hoogoverijsel rekeningnummer NL17RABO0319099776.

Wij rekenen op u.

 
John Schoorlemmer

Namens Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 


«   »