Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Dorpsfonds Heeten

Gepubliceerd op 23 juli 2017 om 20:05

 

Beste Heetenaren,


De afgelopen jaren heeft Stichting Duurzaam Heeten met succes meerdere initiatieven uitgerold in Heeten. Nu de projecten, waarvoor subsidie is verleend door de provincie Overijssel, zijn afgerond, zal de stichting worden opgeheven en zal het resterende budget overgaan naar Plaatselijk Belang Heeten. Hiervoor is het Dorpsfonds Heeten opgericht. Dit is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn.
Heb je een initiatief, lees hier meer informatie

Op zoek naar mensen

Voor de beoordeling van de aanvragen zijn wij op zoek naar mensen die bijvoorbeeld twee of drie keer met ons mee willen kijken in de beoordeling van aanvragen. Zo zorgen we er voor dat aanvragen in een wisselende samenstelling worden beoordeeld, in plaats van steeds door een klein groepje met dezelfde mensen. Na deze beoordeling wordt door de werkgroep Dorpsfonds een advies uitgebracht aan het PB. Het PB beslist uiteindelijk over het verstrekken van de geldlening. Lijkt het jou leuk om een paar keer mee te denken over aanvragen, meld je dan aan op dorpsfonds@pbheeten.nl.

 

Plaatselijk Belang Heeten - werkgroep Dorpsfonds

Kernteam bestaat uit: Giny Hoogeslag, Roy Korenromp, Martijn Elders en Rinus Hoogeslag

Nieuws

 


«   »