Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Whatsapp Buurtpreventie Heeten

Gepubliceerd op 5 juni 2017 om 13:32


Whats-app inzetten voor buurtpreventie

Het doel van Whatsapp buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt Heeten. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie voor Heeten;

Als u wilt deelnemen dient u een bericht te sturen naar whatsapp@pbheeten.nl met vermelding van voornaam, achternaam en adres. Iedereen boven de 18 Jaar met WhatsApp kan zich aanmelden. Dus meerdere personen per huishouden.

Het is belangrijk te beseffen dat de Buurtpreventie WhatsApp géén gezelligheidsgroep is en enkel en alleen is bedoeld voor het melden van verdachte situaties. We hebben daarom spelregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Misbruik leidt onherroepelijk tot verwijdering uit de App.

Spelregels WhatsApp buurtpreventie:

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers wonen in Heeten.
 • De politie maakt geen onderdeel uit van de WhatsApp groep. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Wanneer je een verdachte situatie ziet, reageer dan altijd via het SAAR methode:


  S = Signaleer. Je ziet iets verdacht.

  A = Alarmeer 112. (dus niet alleen bij spoed, maar ook bij verdachte situaties)

  A = App je waarneming via WhatsApp in de groep.

  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon   verstoren. (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 • Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
 • Het niet houden aan de afspraken kan zonder waarschuwing leiden tot verwijdering uit de groep.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de werkgroep buurtpreventie.

Heb je vragen mail dan naar: whatsapp@pbheeten.nl


WhatsAppBuurtpreventie-Sticker-2.jpg


Plaatselijk Belang Heeten

Nieuws

 


«   »