Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Jaarvergadering 24 maart 2020

 

Jaarvergadering gaat niet door

Om het risico van verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat de jaarvergadering op 24 maart 2020 niet door. 
Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt er een nieuwe datum ingepland.

Bestuur Plaatselijk Belang Heeten

 

Kom naar de jaarvergadering van PB Heeten. Laat je informeren en praat mee over actuele zaken in ons dorp. Samen staan we voor een leefbaar Heeten.


Uitnodiging jaarvergadering

Heeten Woont, Heeten Sport, Heeten Durft… Tijdens onze jaarvergadering krijg je meer informatie over deze actuele onderwerpen en presenteren we de resultaten van onze enquête over de woonbehoefte in Heeten. Daarnaast presenteren de werkgroepen Zicht op kerk in Heeten en de Stichting Germanen hun plannen.

Maar het belangrijkste punt is de nieuwe structuur van Plaatselijk Belang Heeten. Kom naar de vergadering om te zien wat dit betekent.

dinsdag 24 maart 2020 in Kulturhus Trefpunt
aanvang 20:00 uur (inloop 19.45 uur)

 

Agenda


1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige jaarvergadering*
4. Jaarverslag*
5. Financieel verslag* en verslag kascommissie.
6. Actuele ontwikkelingen in het dorp

 

Start nieuwe structuur PB Heeten
Er is veel energie gestoken in deze nieuwe structuur en de rol daarbinnen voor het PB. Bij de opstart wordt het PB ondersteunt door een groep betrokken Heetenaren. Uitgelegd zal worden hoe het werkt, wat het op kan leveren en wat er nog te doen is.

Presentatie enquête woonbehoefte
Jan Regelink namens Heeten Woont geeft een presentatie van de door PB georganiseerde enquête over de woonbehoeftes in ons dorp. Daarnaast komen de overige ontwikkelingen op het gebied van wonen aan de orde.

Heeten Sport
Tijdens de vorige jaarvergadering is de officiële aftrap verricht voor Heeten Sport.
Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en wat staat er op de planning voor de komende jaren. Jos Wijnberg licht toe.

Heeten Durft – Wulle trapt an!
Giny Wagenmans praat ons bij over de aftrap. Samen op weg naar een burgerbegroting 2020.


Zicht op de kerk in Heeten

Deze werkgroep praat ons kort bij met de stand van zaken

Stichting Germanen Heeten
Stichting Germanen Heeten presenteert haar Germanenproject “Oer-Vuur-IJzer”

7. Bestuur:
Gerard Jansen en John Schoorlemmer zijn periodiek aftredend en niet herkiesbaar.
Ayleen Aarnink-Kiekebosch is tussentijds aftredend.
Namen van kandidaten kunnen tot voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Deze kandidaat dient te worden gesteund door ten minste 5 leden.

8. Rondvraag.

Sluiting avond om circa 22.00 uur.

* Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in KulturhusTrefpunt
 

Tevens kunt u deze hieronder downloaden.

Jaarverslag 2019

Agenda 2019 Jaarverslag Balans En Financieel Verslag 2019
PDF – 3,8 MB 108 downloads

«