Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Jaarvergadering 20 maart 2018

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

dinsdag 20 maart 2018 in Kulturhus Trefpunt
aanvang 20:00 uur (inloop 19.30 uur)

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige jaarvergadering*
 4.  Jaarverslag*
 5. Financieel verslag* en verslag kascommissie.
 6. Bestuurssamenstelling Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Johan Severijn, Gerda Bruggeman en Jacquelien Alferink.
  Het bestuur heeft Ayleen Kiekebosch bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
  Binnen het bestuur zijn de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant.
 7. Actuele ontwikkelingen in het dorp
 8. Plaatselijk Belang Heeten anno 2018, wat is de veranderende rol van PB in Heeten
 9. Rondvraag.

20:45 uur

Pauze

21:00 uur

Burgerbegroting (Giny Hoogeslag)

Sluiting avond om circa 21.30 uur.


In pdf bestand

Notulen PB jaarvergadering 2017

Jaarverslag Plaatselijk Belang Heeten 2017

Balans en financieel verslag 2017

Jaarvergadering 20 maart 2018 - Notulen 2017
PDF – 404,3 KB

Heeten - Online informatie Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten


 »