Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Jaarvergadering 2 april 2019

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten

dinsdag 2 april 2019 in Kulturhus Trefpunt
aanvang 20:00 uur (inloop 19.45 uur)

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige jaarvergadering*
 4. Jaarverslag*
 5. Financieel verslag* en verslag kascommissie.
 6. Bestuursverkiezing:
  Er zijn geen bestuursleden aftredend.
  Het bestuur heeft 2 personen bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
  René Spitzen heeft zich kandidaat gesteld voor het onderdeel Ouderen en Zorg
  Marianne Mengers heeft zich kandidaat gesteld als penningmeester
  Namen van tegenkandidaten kunnen tot voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Deze kandidaat dient te worden gesteund door ten minste 5 leden.
  Binnen het bestuur zijn de functie van voorzitter, secretaris, bestuurslid landbouw/buitengebied en cultuur/welzijn vacant.
 7. Actuele ontwikkelingen in het dorp
 8. Rondvraag.

Gemeente Raalte
Gerria Toeter wethouder gemeente Raalte wil kennis maken met de bevolking van Heeten.
Jeannet Kleine Schaars wil u informeren over het kernteam en de KR8 van Raalte

20:45 uur

Pauze

Na de pauze komen onderstaande items aan de orde

21:10 uur

KulturhusTrefpunt 2.0

Het vernieuwde plan Kulturhus Trefpunt 2.0 wordt gepresenteerd en de nieuw
beheerster Anja Beumer wordt voorgesteld.

21.20 uur

Officiële aftrap Heeten Sport

Met recente ontwikkelingen op het sportpark.

Sluiting avond om circa 22.00 uur.

 

* Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in KulturhusTrefpunt
  Tevens kunt u deze downloaden op de site www.pbheeten.nl/jaarvergadering


In pdf bestand

Notulen PB jaarvergadering 2018

Jaarverslag Plaatselijk Belang Heeten 2018

Balans en financieel verslag 2018

Toelichting balans per 31-12-2018

Jaarvergadering 2 April 2019 Plaatselijke Belang Heeten
PDF – 3,3 MB

Heeten - Online informatie Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten


«   »