Hulpdiensten Heeten

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

I.v.m. het Coronavirus

Huisartsen doen het beroep op mensen: trek zo weinig mogelijk aan de bel bij de huisartsenpraktijk en kijk eerst op thuisarts.nl voordat de huisarts(enpost) gebeld wordt. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk of de huisartsenpost. Heeft u toch dringend een huisarts nodig?
Bel eerst met de praktijk of huisartsenpost!

Huisarts Heeten

De centrale huisartsenpost Deventer 

Voor spoed, op werkdagen na 17:00 uur of in het weekend

Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 8844
(Voor contact met de politie, informatie, advies en voor alles wat zonder zwaailicht kan)

Heeten heeft een Whatsapp Buurt Preventie

Huisarts, medische hulp spoed, Eerste hulp Heeten, Spoed Hulp Medische hulpdiensten, tandarts, wijkagent, mienzorg Heeten, Carinova Heeten, Brandweer, Kernteam Heeten, AED, Hulpdiensten