Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Meldingen over gemeentelijke zaken

Om de leefbaarheid in het dorp op een zo hoog mogelijk peil te houden vinden wij het belangrijk dat schade/vernielingen - zoals defecte straat-verlichting of verstoppingen in het rioolstelsel - in uw omgeving gemeld worden.
Dit kan via de site van 
gemeente Raalte


 »