Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Welzijn en Ontmoeting

U wilt misschien iets leren of iets doen, mensen ontmoeten, anderen helpen of u kunt juist zelf wat hulp gebruiken. Soms zit het leven gewoon wat tegen en maakt u zicht zorgen. Bijvoorbeeld hoe u kunt uitkomen met uw geld, over het opvoeden van uw kinderen, over uw relatie, of de zorg voor een ziek familielid. In Raalte zijn diverse organisaties die met u meedenken over het oplossen van uw problemen en u hierbij kunnen helpen.

 

U kunt kosteloos bij de volgende organisaties terecht:

Kernteams

Hebt u vragen over wonen, zorg of meedoen in de samenleving? Dan is het kernteam er voor u!

Een kernteam bestaat uit organisaties en partijen die actief zijn in hun dorp en waar jong en oud welkom zijn met vragen over ontmoeten, wonen, zorg en welzijn. Het kernteam beantwoordt vragen en geeft informatie over bijvoorbeeld: zorg thuis, mantelzorg, vervoersmogelijkheden, actief zijn, elkaar ontmoeten in uw eigen buurt, vrijwilligerswerk of -ondersteuning, thuistechnologie, zoals alarmering en tabletgebruik of hulp bij administratie of belastingaangifte.


Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid


WIJZ In Raalte

Van kinderen tot senioren: WijZ is er in Raalte voor alle doelgroepen. Met onze activiteiten, diensten en projecten willen we mensen met elkaar in contact brengen, iedereen de kans geven hun talenten te ontdekken en te gebruiken én hun zelfredzaamheid in stand houden.


MEE

Informatie over het leven met een beperking

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Raalte

Heeft u een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? Over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking? Leren en werken? Of bijvoorbeeld over regels en geldzaken?

Wilt u graag dat iemand met u meegaat naar een gesprek, met de gemeente, het Sociaal loket, het CJG, of bijvoorbeeld het UWV? Dat iemand u helpt bij het doen van een aanvraag? Samen met u bekijkt welke mogelijkheden er voor u zijn in wet- en regelgeving? Met u op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of u ondersteunt bij ontevredenheid? Of gewoon iemand die alles eens samen met u op een rijtje zet, en vanuit uw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in uw situatie?

Voor iedereen
Voor al dit soort vragen kunt u bij MEE terecht


De Kern Maatschappelijke dienstverlening

De Kern organiseert verschillende bijeenkomsten over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld omgaan met echtscheiding, een vriendschapscursus of een sociale vaardigheidstraining voor jongeren.

De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar u alleen niet uitkomt. U kunt bij ons terecht voor algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, Formulieren Brigade en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis.


Mantelzorgondersteuning / respijtzorg 

Als u zorgt voor een familielid en de zorg neemt steeds meer toe, kan dit voor u erg zwaar zijn. Ondersteuning voor mantelzorgers is belangrijk en is ook vanuit de Wmo een taak van de gemeente.


«   »