Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Mantelzorgers en vrijwilligers

Als u zorgt voor een familielid en de zorg neemt steeds meer toe, kan dit voor u erg zwaar zijn. Ondersteuning voor mantelzorgers is belangrijk en is ook vanuit de Wmo een taak van de gemeente.


Vrijwilligerswerk is onbetaald werk dat u voor iemand anders, een organisatie of de samenleving doet. In Raalte zijn veel inwoners actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij sportverenigingen, op school, in het ouderenwerk of de zorg. Gelukkig, want ze zijn onmisbaar in de samenleving. De gemeente ondersteunt en stimuleert deze inzet, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede randvoorwaarden zodat dat vrijwilligers hun taken (met plezier) kunnen uitvoeren.


«   »