Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Hulpdiensten Heeten

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Huisarts Heeten

De centrale huisartsenpost Deventer 

Voor spoed, op werkdagen na 17:00 uur of in het weekend

Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 8844
(Voor contact met de politie, informatie, advies en voor alles wat zonder zwaailicht kan)

Algemene hulpdienst Heeten | Vervoer, hulp, klusjes

Wat heeft de Hulpdienst te bieden?Kunt u niet meer alles zelf doen? Door bijvoorbeeld ziekte, handicap, leeftijd of andere omstandigheden? Kunt u geen beroep doen op mensen uit uw omgeving? De enthousiaste vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst staan voor u klaar! De Stichting Algemene Hulpdienst werkt alleen met vrijwilligers zonder professionele ondersteuning; de coördinatoren ontvangen voor hun verantwoordelijke werk een kleine vrijwilligersvergoeding.

Lees meer »

Carinova

Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering. Carinova is met ca. 3.200 medewerkers actief op drie zorggebieden: Thuiszorg, Woonzorg en Huishoudelijke Hulp. Carinova is hoofdzakelijk werkzaam in het verzorgingsgebied Zuidwest en Noord Overijssel.

Lees meer »

ZGR Mien

Bij ZGR bepaalt u wat goed leven isU doet de dingen waar u van houdt en zoals u gewend bent. Wij luisteren naar u.

Lees meer »

Sociaal Loket

Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld door een ziekte, ouderdom of een beperking niet meer alles zelf kunt doen. De medewerkers van het Sociaal Loket kijken naar uw vraag en bespreken met u wat mogelijk is om u te helpen.

Lees meer »

Kernteam van Heeten | Kr8 van Raalte

Sallanders staan er om bekend dat ze graag iets voor elkaar betekenen. Hier helpen we elkaar verder. Dat is de gedachte achter Kr8 van Raalte Samen zorgen we ervoor dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de samenleving. Goede hulp gaat verder dan alleen een korte termijn oplossing, onbeperkt deel uitmaken van de samenleving, dat is het doel!

Lees meer »

Ondersteuning (Wmo)

Wat is de WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning?Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Meedoen aan de maatschappij is een belangrijk uitgangspunt hierbij. (participatie)

Lees meer »

Mantelzorgers en vrijwilligers

Als u zorgt voor een familielid en de zorg neemt steeds meer toe, kan dit voor u erg zwaar zijn. Ondersteuning voor mantelzorgers is belangrijk en is ook vanuit de Wmo een taak van de gemeente.

Lees meer »

Welzijn en Ontmoeting

U wilt misschien iets leren of iets doen, mensen ontmoeten, anderen helpen of u kunt juist zelf wat hulp gebruiken. Soms zit het leven gewoon wat tegen en maakt u zicht zorgen. Bijvoorbeeld hoe u kunt uitkomen met uw geld, over het opvoeden van uw kinderen, over uw relatie, of de zorg voor een ziek familielid. In Raalte zijn diverse organisaties die met u meedenken over het oplossen van uw problemen en u hierbij kunnen helpen.

Lees meer »

Voedselbank Raalte en omgeving

De Voedselbank Raalte e.o. is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld.

Lees meer »

Meldingen over gemeentelijke zaken

Om de leefbaarheid in het dorp op een zo hoog mogelijk peil te houden vinden wij het belangrijk dat schade/vernielingen - zoals defecte straat-verlichting of verstoppingen in het rioolstelsel - in uw omgeving gemeld worden. Dit kan via de site van gemeente Raalte

Lees meer »

Heeten heeft een Whatsapp Buurt Preventie

Huisarts, medische hulp spoed, Eerste hulp Heeten, Spoed Hulp Medische hulpdiensten, tandarts, wijkagent, mienzorg Heeten, Carinova Heeten, Brandweer, Kernteam Heeten, AED, Hulpdiensten