Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Nieuws


1.
Coronaprotocol


Corona protocol Volkstuinvereniging Heeten

  • Als je ziek bent, kom je niet op de tuin.
  • Kom zo veel mogelijk alleen .
  • Tuinders houden voldoende afstand van elkaar. (min. 1,5meter)
  •  Handen wassen als je thuis komt.
  • Volg de berichtgeving via de site van het RIVM:

    Zorg goed voor elkaar!!

 

2. Op dit moment (1-5-2020) zijn alle kavels verhuurd

Lidmaatschap

Zo gauw je een kavel aangeboden wordt en deze aanvaardt, word je lid van de Volkstuinvereniging. Je wordt geacht je aan de spelregels te houden die zowel in de statuten als in het huishoudelijk reglement zijn vast gelegd.

Lees meer »

Volkstuinvereniging Heeten


«   »