Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

HEETEN - VOORSTEL BURGERBEGROTING HEETEN

Gepubliceerd op 20 maart 2018 om 10:51

Wat is burgerbegroting?

 • Vergelijk met huishoudboekje: deel is vaste lasten, deel is vrij besteedbaar. Gaat om dit laatste (en dan het deel dat ten behoeve van Heeten wordt besteed).
 •  Voert verder dan dorpsbudget of initiatievengeld: als je ergens meer geld aan wilt besteden, moet je op iets anders moeten bezuinigen.
 • Burgerbegroting is de naam van het concept. Geen blauwdruk; invulling kan je op maat maken. Samen over hebben komend halfjaar: op welke manier kunnen we dit concept het best passend maken voor Heeten? Over welke onderwerpen willen we zelf beslissen en op welke manier?


Waarom burgerbegroting?

Een burgerbegroting lijkt te gaan over geld. Toch gaat het niet over geld.
Het geld is het middel om invloed op je eigen leefomgeving te krijgen:

 • Meer invloed geeft meer betrokkenheid. Ook aan kinderen en jongeren kun je al jong laten zien dat hun inbreng invloed heeft, die meteen tastbaar is.
 • Door een laagdrempelige aanpak bereik je ook mensen die zich normaal minder snel laten horen.
 • Breed inzicht in hoe besluitvorming werkt en waar en hoe het geld besteed wordt, waarbij je ook dingen weg moet strepen. Begrip tussen inwoners en politiek wordt daardoor groter, of de kloof kleiner, afhankelijk van hoe je daar tegenaan kijkt.

 
Wat is er al/voorbeelden

 • In Nederland: zes plaatsen met burgerbegroting. Duitsland en Antwerpen: al veel ervaring.
 • Nog geen burgerbegroting in Overijssel. En in Nederland nog geen burgerbegroting waarbij het initiatief vanuit inwoners komt. Dat betekent dat we de aanvliegroute zelf mogen bedenken, maar voor de uitvoering kunnen we veel leren van de anderen.
 • Breda (2 jaar ervaring): wijken Princenbeek (11.000 inwoners) en Princenhage (8.000 inwoners). Drie andere wijken starten komend jaar. Werkwijze: eerst plannen maken. Beperkt budget aan initiatievengeld; rest moeten inwoners uit de begroting halen (als je iets extra wilt, moet je iets anders schrappen). Hufterproof buitenfitnesspark door jongerengroep gerealiseerd. Blijkt bij zowel jongeren als ouderen populair. 

  Video Breda begroot
 • Oldebroek (4 jaar ervaring): dorpen ’t Loo (1.200 inwoners) en Oosterwolde (2.500 inwoners). Bedrag is ongeveer € 60.000 tot € 80.000 per dorp voor beheer van groen (openbaar groen) en grijs (wegen, straten, pleinen). Fietsclub ’t Loo tekent voor groot deel groenonderhoud. Houden daar geld aan over en stoppen dat in de clubkas: daardoor clubhuis gerealiseerd dat dienst doet als dorpshuis. Beheer vanuit de sociale werkvoorziening (dat zijn mensen uit het dorp zelf).

En nu?
Basisvraag: gaan we uitzoeken, of een werkbare burgerbegroting Heeten mogelijk is?
Dat betekent: overleggen met inwoners en gemeente over hoe groot en waarover de burgerbegroting moet gaan en de manier die daarvoor het best past bij Heeten/gemeente Raalte.

 

Op de tekening kun je zien hoe de marsroute er in grote lijnen uit ziet.

*Klik om te vergroten

 

Metafoor: burgerbegroting als soep. Willen we proberen of we een Heetens recept hiervoor kunnen samenstellen? Met welke lokale ingrediënten wij de soep lekker vinden? Het recept kan je elk jaar een beetje aanpassen en beter maken. Het gaat nu om een basisrecept.

 

Tijdpad
Het hangt er een beetje van af hoe snel het lukt. Als alles voorspoedig verloopt kan je in januari 2019 starten met de eerste burgerbegroting (dat gaat dan over de begroting van het jaar 2020).
Dat zou natuurlijk het mooist zijn, maar we moeten het niet afraffelen. Als dit niet lukt, schuift de eerste uitvoering een jaar op, naar januari 2020 (over het jaar 2021).
Er zijn drie randvoorwaarden om verdere stappen te kunnen zetten.
Draagvlak, draagvlak en draagvlak:

 1. Minimaal 50 inwoners hebben zich aangemeld voor het comité van aanmoediging. Ook ambtenaren en raadsleden kunnen zich hiervoor aanmelden. Dit zijn de ambassadeurs en tegelijk kritische volgers (mensen die zin hebben in soep èn tussentijds af en toe proeven).
 2. Genoeg mensen willen iets doen in een flexibel ‘bouwteam’ of ‘doegroep’, ongeveer een half jaar zonder verplichtingen daarna. Veel of een klein beetje meehelpen maakt eigenlijk niet uit, als je er maar zin in hebt om een bijdrage te leveren en iets te dòen. Een activiteit op school helpen organiseren, een paar keukentafelgesprekken voeren, misschien doe je liever uitzoekwerk, heb je een interessant netwerk, ben je creatief, wil je foto’s of video’s maken, kroegpraat aanslingeren, het kan van alles zijn (creatieve samenstellers, uittesters en mensen die een boodschappenlijstje willen maken).
 3. Voordat we het dorp mobiliseren spreekt de politiek de intentie uit om het experiment door te zetten, wanneer een werkbare burgerbegroting voor Heeten mogelijk blijkt (als we op een goed recept uitkomen, moet de winkel voor de boodschappen wel open zijn. En tevoren overleggen over ingrediënten die besteld moeten worden).

Contact

Na een nachtje slapen toch nog es over doorpraten? Bakkie kan altijd!

Aanmelden voor het comité van aanmoediging? Welkom!

Vind je het leuk om op de een of andere manier mee te helpen? Tof!

E ginyhoogeslag@gmail.com
M 06 1348 8937

Toelichting burgerbegroting Heeten

 »