Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Heeten begroot - informatie

 

Heeten heeft een primeur voor de provincie Overijssel. De inwoners van het dorp mogen vanaf volgend jaar met een eigen ‘burgerbegroting’ zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeven. De gemeenteraad van Raalte stemde daarmee in.

Vinden inwoners dat het onderhoud aan het centrum in Heeten wat minder kan? Moet er minder geld naar het groenonderhoud, omdat het ergens anders beter van pas komt? Heetenaren weten zelf het beste wat er in het dorp leeft en kunnen daarom nu zelf in conclaaf over het te besteden belastinggeld. Onder de noemer ‘Heeten Durft’ zal het initiatief volgend jaar beginnen.

Inwoners krijgen het voor zeggen

Meebepalen hoe Heeten Begroot

Heetenaren mogen zich uitspreken over ‘eigen’ begroting. 

Wat is burgerbegroting?

  • Vergelijk met huishoudboekje: deel is vaste lasten, deel is vrij besteedbaar. Gaat om dit laatste (en dan het deel dat ten behoeve van Heeten wordt besteed).
  • Voert verder dan dorpsbudget of initiatievengeld: als je ergens meer geld aan wilt besteden, moet je op iets anders moeten bezuinigen.
  • Burgerbegroting is de naam van het concept. Geen blauwdruk; invulling kan je op maat maken. Samen over hebben komend halfjaar: op welke manier kunnen we dit concept het best passend maken voor Heeten? Over welke onderwerpen willen we zelf beslissen en op welke manier?
    Lees meer