Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten- dinsdag 19 april 20:00u

Op dinsdag 19 april om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) wordt in het KulturhusTrefpunt te Heeten de jaarvergadering gehouden. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

Het thema zal zijn: Hoe samen sterk verder?

Belangrijke actuele ontwikkelingen in het dorp zullen aan de orde komen.

 

Sluiting kerkgebouw

Het parochiebestuur Heilig Kruis heeft aangekondigd om de kerk in 2025 te gaan sluiten. Een werkgroep “Herbestemming Kerk” is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het kerkgebouw voor de Heetense gemeenschap te behouden.

Nieuwbouw Bernadetteschool

Het huisvestingsplan Onderwijs in Salland zegt dat het huidige schoolgebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Eind 2025  kan/moet er een nieuwe school staan.

Betaalbaar wonen

Binnenkort is het bestemmingsplan “De Veldegge” volgebouwd. Hoe staat het met nieuwe plannen? De stichting Heeten Woont zal een aantal interessante projecten presenteren.

Heeten Durft

De werkgroep “Heeten Durft” is actief met een aantal projecten, zoals de speeltuinen en het “Digitaal Dorpsplein”. De werkgroep zal uitleggen wat “Heeten begroot” inhoudt en zal een aantal projecten met u bespreken.

Stichting Germanen Heeten

Keuze kunstwerk op de provinciale rotonde aan de Holterweg
De Stichting Germanen Heeten heeft als sluitstuk van het project Oer-Vuur-IJzer drie “kunstenaars” gevraagd om een ontwerp te maken op de provinciale rotonde aan de Holterweg. Deze drie ontwerpen zijn inmiddels aan de stichting en adviescommissie Beeldende Kunst van Gemeente Raalte gepresenteerd.
Op de PB avond willen we ook de aanwezigen vragen om hun voorkeur kenbaar te maken. De maquettes van de drie ontwerpen zijn aanwezig en er zal een korte toelichting worden gegeven op elk ontwerp.
Iedere aanwezige krijgt een stemformulier waarop zijn of haar voorkeur kan worden aangegeven.
Na de besluitvorming zal de Stichting nog geruime tijd nodig hebben om de provinciale en gemeentelijke procedures en de financiering rond te krijgen voordat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Netwerkcommissie sport

Een aantal jongere Heetenaren zoekt de verbinding met de Heetense sportverenigingen. Zij willen in beeld brengen waar er knelpunten zijn en mogelijkheden aanreiken om samen sterker op te trekken.

Bestuurlijke aangelegenheden

De samenstelling van het bestuur en de gebruikelijke verslagen zullen met u besproken worden.

Einde bijeenkomst

Om 22.00 uur sluiten wij af met een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.


«   »